لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (6)
تالیف (0)
ترجمه (17)
تهران (17)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (17) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تمشک
نويسنده:لی‌یف‌نیکالایویچ تولستوی ؛ مترجم:علی آذرنگ - صاحب اثر - 654 صفحه - (در2جلد ) - رقعی - چاپ 1 سال 1371 - 3000 نسخه - 5500 ریال - انتخاب
2- داستان‌های اوالونا
نويسنده:ایزابل آلنده ؛ مترجم:علی آذرنگ - نشر کاروان - 416 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 1000 نسخه - 14000 ریال - 3 -61-7033-964 انتخاب
3- طرح نظریه هیجان
نويسنده:ژان‌پل سارتر ؛ مترجم:علی آذرنگ - آنزان - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 5200 ریال - 3 -07-6699-964 انتخاب
4- داستان‌های اوالونا
نويسنده:ایزابل آلنده ؛ مترجم:علی آذرنگ - نشر قطره - 408 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 6 سال 1395 - 200 نسخه - 140000 ریال - 1 -167-119-600-978 انتخاب
5- زنان و رمان
نويسنده:رزالیند مایلز ؛ مترجم:علی آذرنگ - روشنگران و مطالعات زنان - 318 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 2000 نسخه - 22000 ریال - 4 -33-6751-964 انتخاب
6- آبی‌ترین چشم
نويسنده:تونی موریسون ؛ مترجم:نیلوفر شیدمهر ؛ مترجم:علی آذرنگ - ویستار - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 2200 نسخه - 9500 ریال - 8 -13-5507-964 انتخاب
7- آبی‌ترین چشم
نويسنده:تونی موریسون ؛ مترجم:نیلوفر شیدمهر ؛ مترجم:علی آذرنگ - دریچه - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1500 نسخه - 28000 ریال - 3 -04-8072-964 انتخاب
8- داستان‌های اوالونا
نويسنده:ایزابل آلنده ؛ مترجم:علی آذرنگ - نشر کاروان - 412 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 1000 نسخه - 18000 ریال - 3 -61-7033-964 انتخاب
9- داستان‌های اوالونا
نويسنده:ایزابل آلنده ؛ مترجم:علی آذرنگ - نشر قطره - 416 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2200 نسخه - 40000 ریال - 1 -167-119-600-978 انتخاب
10- تمشک
نويسنده:لی‌یف‌نیکالایویچ تولستوی ؛ مترجم:علی آذرنگ - افکار - 568 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 330 نسخه - 350000 ریال - 1 -013-228-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2