لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (0)
تالیف (3)
ترجمه (8)
تهران (11)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (11) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شرق‌نگاشت (1): مجموعه مقالات هنر و معماری شرق
به‌اهتمام:محمدرضا سروی ؛ مترجم:ابوالقاسم اسماعیل‌پور ؛ مترجم:سیدداوود طبایی‌عقدایی - پژوهشکده هنر،موسسه تالیف ترجمه و نشر آثار هنری متن - 278 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 450000 ریال - 1 -16-7645-600-978 انتخاب
2- در جست‌وجوی آن دیگر: سیر و سلوک عرفانی گورجیف به روایت خودش
نويسنده:گیورگس‌ایوانوویچ گرجیف ؛ مترجم:سیدداوود طبایی‌عقدایی - گفتار - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 2200 نسخه - 12000 ریال - 8 -63-5570-964 انتخاب
3- از گورکی تا گورکی
نويسنده:آرکادی واکسبرگ ؛ مترجم:سیدداوود طبایی‌عقدایی - گفتار - 484 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 2000 نسخه - 22000 ریال - 9 -54-5570-964 انتخاب
4- دعا برای اشیای گم شده: رویکردی غیر وبری به تولد جامعه مدرن
نويسنده:مجتبی صدریا ؛ مترجم:سیدداوود طبایی‌عقدایی - دفتر پژوهشهای فرهنگی،مرکز بین‌المللی گفتگوی تمدنها - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2000 نسخه - 19000 ریال - 5 -004-379-964 انتخاب
5- مشارکت در توسعه
نويسنده:هویین کایوتری ؛ مترجم:هادی غبرائی ؛ مترجم:سیدداوود طبایی‌عقدایی - روش - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 2000 نسخه - 17000 ریال - 4 -6-90168-964 انتخاب
6- هنر و باستان‌شناسی کره
نويسنده:جین پورتال ؛ مترجم:سیدداوود طبایی‌عقدایی - پژوهشکده هنر - 426 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 125000 ریال - 7 -4-91607-600-978 انتخاب
7- راهنمایی بر ادبیات و فیلم
مترجم:سیدداوود طبایی‌عقدایی ؛ ويراستار:وحیداله موسوی ؛ زيرنظر:رابرت استمپسن - موسسه تالیف ترجمه و نشر آثار هنری متن ،فرهنگستان هنر - 588 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1500 نسخه - 290000 ریال - 4 -141-232-964-978 انتخاب
8- نظریه‌های هنری در قرن بیستم
گردآورنده:جیمزماتسن تامپسون ؛ مترجم:سیدداوود طبایی‌عقدایی - شرکت نشر نقد افکار - 716 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 550 نسخه - 450000 ریال - 2 -058-228-964-978 انتخاب
9- شاهکارهای معماری آسیای میانه: سده‌های چهاردهم و پانزدهم میلادی
نويسنده:گالیناآناتولیونا پوگاچنکووا ؛ مترجم:سیدداوود طبایی‌عقدایی ؛ ويراستار:مهدی مقیسه - فرهنگستان هنر - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1500 نسخه - 60000 ریال - 9 -98-2986-964-978 انتخاب
10- مطالعات صفوی: گزیده مقالات همایش پاریس
زيرنظر:ژان کالمار ؛ مترجم:سیدداوود طبایی‌عقدایی - فرهنگستان هنر - 164 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1500 نسخه - 19000 ریال - 9 -76-8802-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2