لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (9)
تالیف (1)
ترجمه (10)
تهران (11)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (11) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پشت پرده تخت طاووس
نويسنده:مینو صمیمی ؛ مترجم:حسین ابوترابیان - اطلاعات - 276 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1368 - 5250 نسخه - 600 ریال - انتخاب
2- محمد (ص) در اروپا
نويسنده:مینو صمیمی ؛ مترجم:عباس مهرپویا - اطلاعات - 520 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1384 - 1050 نسخه - 35000 ریال - 1 -506-423-964 انتخاب
3- محمد (ص) در اروپا
نويسنده:مینو صمیمی ؛ مترجم:عباس مهرپویا - اطلاعات - 520 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1382 - 3150 نسخه - 1 -506-423-964 انتخاب
4- پشت پرده تخت طاووس
نويسنده:مینو صمیمی ؛ مترجم:حسین ابوترابیان - اطلاعات - 276 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1382 - 2100 نسخه - 12000 ریال - 9 -113-423-964 انتخاب
5- پشت پرده تخت طاووس
نويسنده:مینو صمیمی ؛ مترجم:حسین ابوترابیان - اطلاعات - 276 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1386 - 2100 نسخه - 15000 ریال - 1 -113-423-964-978 انتخاب
6- پشت پرده تخت طاووس
نويسنده:مینو صمیمی ؛ مترجم:حسین ابوترابیان - اطلاعات - 276 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1389 - 2100 نسخه - 22000 ریال - 1 -113-423-964-978 انتخاب
7- محمد (ص) در اروپا
نويسنده:مینو صمیمی ؛ مترجم:عباس مهرپویا - اطلاعات - 522 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1393 - 1050 نسخه - 200000 ریال - 1 -506-423-964-978 انتخاب
8- محمد (ص) در اروپا
نويسنده:مینو صمیمی ؛ مترجم:عباس مهرپویا - اطلاعات - 522 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1387 - 2100 نسخه - 45000 ریال - 1 -506-423-964-978 انتخاب
9- محمد (ص) در اروپا
نويسنده:مینو صمیمی ؛ مترجم:عباس مهرپویا - اطلاعات - 520 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1395 - 2100 نسخه - 230000 ریال - 1 -506-423-964-978 انتخاب
10- پشت پرده تخت طاووس
نويسنده:مینو صمیمی ؛ مترجم:حسین ابوترابیان - اطلاعات - 276 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 13 سال 1396 - 1050 نسخه - 150000 ریال - 1 -113-423-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2