لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (3)
تالیف (0)
ترجمه (4)
تهران (4)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- هرگز تسلیم نشو! جک ما از زبان خودش
نويسنده:سوک لی ؛ نويسنده:باب سنگ ؛ مترجم:زروان بختیار - پندار تابان - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1100 نسخه - 80000 ریال - 0 -30-8593-600-978 انتخاب
2- هرگز تسلیم نشو! جک ما از زبان خودش
نويسنده:سوک لی ؛ نويسنده:باب سنگ ؛ مترجم:زروان بختیار - پندار تابان - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1100 نسخه - 95000 ریال - 0 -30-8593-600-978 انتخاب
3- هرگز تسلیم نشو! جک ما از زبان خودش
نويسنده:سوک لی ؛ نويسنده:باب سنگ ؛ مترجم:زروان بختیار - پندار تابان - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 1100 نسخه - 95000 ریال - 0 -30-8593-600-978 انتخاب
4- هرگز تسلیم نشو! جک ما از زبان خودش
نويسنده:سوک لی ؛ نويسنده:باب سنگ ؛ مترجم:زروان بختیار - پندار تابان - 144 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 1000 نسخه - 290000 ریال - 0 -30-8593-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1