لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(64)
چاپ مجدد (360)
تالیف (408)
ترجمه (16)
تهران (419)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (22)

تعداد یافت شده (424) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- موسیقی شعر
نويسنده:محمدرضا شفیعی‌کدکنی - آگاه - 502 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1384 - 1100 نسخه - 55000 ریال - 5 -049-416-964 انتخاب
2- ادبیات فارسی از عصر جامی تا روزگار ما
نويسنده:محمدرضا شفیعی‌کدکنی ؛ مترجم:حجت‌الله اصیل - نشر نی - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 2200 نسخه - 7000 ریال - 5 -449-312-964 انتخاب
3- موسیقی شعر
نويسنده:محمدرضا شفیعی‌کدکنی - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 679 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1373 - 3300 نسخه - 12000 ریال - انتخاب
4- شاعری در هجوم منتقدان: نقد ادبی در سبک هندی پیرامون شعر حزین لاهیجی
نويسنده:محمدرضا شفیعی‌کدکنی - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 512 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 3300 نسخه - 15000 ریال - 3 -019-416-964 انتخاب
5- زبان شعر در نثر صوفیه: درآمدی به سبک‌شناسی نگاه عرفانی
نويسنده:محمدرضا شفیعی‌کدکنی - سخن - 660 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1392 - 2200 نسخه - 275000 ریال - 1 -141-372-964-978 انتخاب
6- آفرینش و تاریخ (مجلد اول تا سوم)
نويسنده:محمدبن‌طاهر ابن‌قیسرانی ؛ مقدمه:محمدرضا شفیعی‌کدکنی - نشر آگه - 552 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1382 - 1100 نسخه - 4 -048-329-964 انتخاب
7- درویش ستیهنده (از میراث عرفانی شیخ جام)
نويسنده:محمدرضا شفیعی‌کدکنی - سخن - 576 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1393 - 1650 نسخه - 350000 ریال - 0 -672-372-964-978 انتخاب
8- این کیمیای هستی: مجموعه مقاله‌ها و یادداشت‌های استاد دکتر شفیعی کدکنی درباره حافظ
نويسنده:محمدرضا شفیعی‌کدکنی ؛ به‌اهتمام:ولی‌الله درودیان - آیدین - 464 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1750 نسخه - 50000 ریال - 7 -43-5592-964 انتخاب
9- آینه در آینه (برگزیده شعر)
نويسنده:هوشنگ ابتهاج ؛ به‌اهتمام:محمدرضا شفیعی‌کدکنی - نشر چشمه - 228 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 12 سال 1385 - 3000 نسخه - 8000 ریال - 1 -321-362-964 انتخاب
10- مصیبت‌نامه عطار (فریدالدین محمدبن ابراهیم نیشابوری)
شاعر:محمدبن‌ابراهیم عطار ؛ مصحح:محمدرضا شفیعی‌کدکنی - سخن - 962 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 7 سال 1395 - 1100 نسخه - 750000 ریال - 9 -202-372-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 43