لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(65)
چاپ مجدد (380)
تالیف (429)
ترجمه (16)
تهران (440)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (22)

تعداد یافت شده (445) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- چشیدن طعم وقت: از میراث عرفانی ابوسعید ابوالخیر
مصحح:محمدرضا شفیعی‌کدکنی - سخن - 336 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1386 - 3300 نسخه - 55000 ریال - 6 -142-372-964 انتخاب
2- آیینه‌ای برای صداها: هفت دفتر شعر: زمزمه‌ها، شبخوانی، از زبان برگ، در کوچه باغ‌های نیشابور، مثل درخت در شب باران، ...
شاعر:محمدرضا شفیعی‌کدکنی - سخن - 528 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 9 سال 1394 - 1650 نسخه - 350000 ریال - 2 -02-5983-964-978 انتخاب
3- صور خیال در شعر فارسی: تحقیق انتقادی در تطور ایماژهای شعر پارسی و سیر نظریه ...
نويسنده:محمدرضا شفیعی‌کدکنی - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 752 صفحه - رقعی - چاپ 3 سال 1366 - 5500 نسخه - 1800 ریال - انتخاب
4- فارسی: سال اول دبیرستان
نويسنده:محمدرضا شفیعی‌کدکنی ؛ نويسنده: هیات ‌مولفان - وزارت آموزش و پرورش - 190 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1361 - 65 ریال - انتخاب
5- دیوان قائمیات
نويسنده:حسن‌محمود کاتب ؛ مصحح:سیدجلال حسینی‌بدخشانی ؛ مقدمه:محمدرضا شفیعی‌کدکنی - دفتر نشر میراث مکتوب،موسسه مطالعات اسماعیلی - 632 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 1500 نسخه - 200000 ریال - 3 -028-203-600-978 انتخاب
6- مرثیه‌های سرو کاشمر (مجموع شعر)
نويسنده:محمدرضا شفیعی‌کدکنی - سخن - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1388 - 2200 نسخه - 19000 ریال - 3 -415-372-964-978 انتخاب
7- پردگیان خیال: ارجنامه محمد قهرمان
گردآورنده:محمدرضا شفیعی‌کدکنی ؛ گردآورنده:محمدجعفر یاحقی - دانشگاه فردوسی مشهد،انجمن ‌آثار و مفاخر فرهنگی‌ خراسان - 468 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1200 نسخه - 35000 ریال - 2 -111-386-964 انتخاب
8- مثل درخت در شب باران: مجموعه شعر
نويسنده:محمدرضا شفیعی‌کدکنی - سخن - 84 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1389 - 2200 نسخه - 23000 ریال - 2 -412-372-964-978 انتخاب
9- آیینه‌ای برای صداها: هفت دفتر شعر: زمزمه‌ها، شبخوانی، از زبان برگ، در کوچه باغ‌های نیشابور، مثل درخت در شب باران، ...
نويسنده:محمدرضا شفیعی‌کدکنی - سخن - 532 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 5 سال 1386 - 3300 نسخه - 55000 ریال - 9 -02-5983-964 انتخاب
10- رستاخیز کلمات: درس‌گفتارهایی درباره نظریه ادبی صورتگرایان روس
نويسنده:محمدرضا شفیعی‌کدکنی - سخن - 512 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 2200 نسخه - 225000 ریال - 3 -626-372-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 45