لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(64)
چاپ مجدد (348)
تالیف (397)
ترجمه (15)
تهران (407)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (22)

تعداد یافت شده (412) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- این کیمیای هستی: مجموعه مقاله‌ها و یادداشت‌های استاد دکتر شفیعی کدکنی درباره حافظ
نويسنده:محمدرضا شفیعی‌کدکنی ؛ به‌اهتمام:ولی‌الله درودیان - آیدین - 464 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1750 نسخه - 50000 ریال - 7 -43-5592-964 انتخاب
2- غزلیات شمس تبریز
نويسنده:جلال‌الدین‌محمدبن‌محمد مولوی ؛ مقدمه:محمدرضا شفیعی‌کدکنی - سخن - 836 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 8 سال 1395 - 1650 نسخه - 7 -318-372-964-978 انتخاب
3- دفتر روشنایی: از میراث عرفانی بایزید بسطامی
گردآورنده:محمد‌بن‌علی سهلگی ؛ مترجم:محمدرضا شفیعی‌کدکنی - سخن - 404 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1384 - 55000 نسخه - 45000 ریال - 5 -103-372-964 انتخاب
4- زبان شعر در نثر صوفیه: درآمدی به سبک‌شناسی نگاه عرفانی
نويسنده:محمدرضا شفیعی‌کدکنی - سخن - 660 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 5 سال 1392 - 2200 نسخه - 275000 ریال - 1 -141-372-964-978 انتخاب
5- صور خیال در شعر فارسی: تحقیق انتقادی در تطور ایماژهای شعر پارسی و سیر نظریه بلاغت در اسلام و ایران
نويسنده:محمدرضا شفیعی‌کدکنی - آگه - 744 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 17 سال 1394 - 1100 نسخه - 450000 ریال - 9 -240-329-964-978 انتخاب
6- این کیمیای هستی درباره حافظ: یادداشت‌ها و نکته‌ها
نويسنده:محمدرضا شفیعی‌کدکنی - سخن - 420 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 1100 نسخه - 1 -886-372-964-978 انتخاب
7- شعر معاصر عرب
نويسنده:محمدرضا شفیعی‌کدکنی - توس - 222 صفحه - چاپ 1 سال 1359 - انتخاب
8- بوی جوی مولیان: مجموعه شعر
شاعر:محمدرضا شفیعی‌کدکنی - سخن - 84 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1389 - 2200 نسخه - 23000 ریال - 6 -414-372-964-978 انتخاب
9- درویش ستیهنده (از میراث عرفانی شیخ جام)
نويسنده:محمدرضا شفیعی‌کدکنی - سخن - 580 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1393 - 1650 نسخه - 35000 ریال - 0 -672-372-964-978 انتخاب
10- منطق‌‌الطیر
شاعر:محمدبن‌ابراهیم عطار ؛ مصحح:محمدرضا شفیعی‌کدکنی - سخن - 904 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 13 سال 1393 - 1650 نسخه - 275000 ریال - 6 -063-372-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 42