لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(65)
چاپ مجدد (384)
تالیف (433)
ترجمه (16)
تهران (444)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (22)

تعداد یافت شده (449) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گزیده غزلیات شمس (قرن هفتم هجری)
شاعر:جلال‌الدین‌محمدبن‌محمد مولوی ؛ به‌اهتمام:محمدرضا شفیعی‌کدکنی - امیرکبیر، کتابهای جیبی - 632 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 24 سال 1393 - 2000 نسخه - 150000 ریال - 7 -011-303-964-978 انتخاب
2- در اقلیم روشنایی: تفسیر چند غزل از حکیم غزنوی
نويسنده:محمدرضا شفیعی‌کدکنی - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 299 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 3300 نسخه - 6000 ریال - انتخاب
3- گزیده غزلیات شمس: قرن هفتم هجری
نويسنده:جلال‌الدین‌محمدبن‌محمد مولوی ؛ به‌اهتمام:محمدرضا شفیعی‌کدکنی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 631 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1375 - 3000 نسخه - 8400 ریال - 3 -011-303-964 انتخاب
4- شاعر آینه ها(بررسی سبک هندی و شعر بیدل )
نويسنده:محمدرضا شفیعی‌کدکنی - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 348 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1376 - 3300 نسخه - 10000 ریال - 9 -050-416-964 انتخاب
5- درویش ستیهنده (از میراث عرفانی شیخ جام)
نويسنده:محمدرضا شفیعی‌کدکنی - سخن - 576 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1393 - 1650 نسخه - 350000 ریال - 0 -672-372-964-978 انتخاب
6- آواز باد و باران: برگزیده شعرها
نويسنده:محمدرضا شفیعی‌کدکنی ؛ مقدمه:تقی پورنامداریان - نشر چشمه - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 2200 نسخه - 10000 ریال - 2 -02-5571-964 انتخاب
7- آینه در آینه (برگزیده شعر)
شاعر:هوشنگ ابتهاج ؛ به‌اهتمام:محمدرضا شفیعی‌کدکنی - نشر چشمه - 222 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1382 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 4 -21-6194-964 انتخاب
8- منطق الطیر عطار (فریدالدین محمدبن ابراهیم نیشابوری)
شاعر:محمدبن‌ابراهیم عطار ؛ مصحح:محمدرضا شفیعی‌کدکنی - سخن - 440 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1392 - 2200 نسخه - 165000 ریال - 1 -068-372-964-978 انتخاب
9- صور خیال در شعر فارسی: تحقیق انتقادی در تطور ایماژهای شعر پارسی و سیر نظریه ...
نويسنده:محمدرضا شفیعی‌کدکنی - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 752 صفحه - رقعی - چاپ 3 سال 1366 - 5500 نسخه - 1800 ریال - انتخاب
10- فارسی: سال اول دبیرستان
نويسنده:محمدرضا شفیعی‌کدکنی ؛ نويسنده: هیات ‌مولفان - وزارت آموزش و پرورش - 190 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1361 - 65 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 45