لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(42)
چاپ مجدد (52)
تالیف (2)
ترجمه (92)
تهران (94)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (94) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دوست مشترک ما
نويسنده:چارلز دیکنز ؛ مترجم:عبدالحسین شریفیان ؛ ويراستار:مهدی تربند - موسسه انتشارات نگاه - 519 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - چاپ 1 سال 1370 - 4000 نسخه - 4800 ریال - انتخاب
2- یخ کبود
نويسنده:هموند اینس ؛ مترجم:عبدالحسین شریفیان - امیرکبیر - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 1500 نسخه - 70000 ریال - 5 -1841-00-964-978 انتخاب
3- جوان خام
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:عبدالحسین شریفیان - موسسه انتشارات نگاه - 444 صفحه - (در2جلد ) - چاپ 1 سال 1368 - 5000 نسخه - 5000 ریال - انتخاب
4- خوشه‌های خشم
نويسنده:جان‌ارنست استن‌بک ؛ مترجم:عبدالحسین شریفیان - نگاه - 620 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 5 سال 1395 - 1000 نسخه - 350000 ریال - 2 -015-351-964-978 انتخاب
5- خوشه‌های خشم
نويسنده:جان‌ارنست استن‌بک ؛ مترجم:عبدالحسین شریفیان - نگاه - 618 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 6 سال 1396 - 700 نسخه - 2 -015-351-964-978 انتخاب
6- سفرهای رویائی: مجموعه داستان‌های کوتاه
نويسنده:هرمان هسه ؛ مترجم:عبدالحسین شریفیان - اساطیر - 482 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 500 نسخه - 260000 ریال - 7 -33-5960-964-978 انتخاب
7- سیری در اساطیر یونان و رم
نويسنده:ادیت همیلتون ؛ مترجم:عبدالحسین شریفیان - اساطیر - 434 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1397 - 420 نسخه - 600000 ریال - 2 -12-5960-964-978 انتخاب
8- پای‌بندیهای انسانی
نويسنده:‌ویلیام‌سامرست موام ؛ مترجم:عبدالحسین شریفیان - نشر چشمه - 440 صفحه - جلد 1 - چاپ 2 سال 1368 - 2500 نسخه - 2600 ریال - انتخاب
9- دوست مشترک ما
نويسنده:چارلز دیکنز ؛ مترجم:عبدالحسین شریفیان ؛ ويراستار:مهدی تربند - موسسه انتشارات نگاه - 510 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - چاپ 1 سال 1370 - 4000 نسخه - 4800 ریال - انتخاب
10- تاریخ تمدن: عصر لویی چهاردهم
نويسنده:ویلیام‌جیمز دورانت ؛ نويسنده:آریل دورانت ؛ مترجم:پرویز مرزبان - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 1084 صفحه - جلد 8 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1375 - 5000 نسخه - 25000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 10