لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (0)
تالیف (0)
ترجمه (1)
تهران (1)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (1) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تفکر طراحی برای آموزش و پرورش: کاربردها و مفاهیم در یادگیری و تدریس
نويسنده:جویس‌هولینگ کوه ؛ نويسنده:چینگ‌سینگ چای ؛ نويسنده:بنجامین ونگ - علم و دانش - 164 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 150000 ریال - 2 -81-7136-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1