لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(24)
چاپ مجدد (41)
تالیف (19)
ترجمه (46)
تهران (65)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (53)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (65) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- افسانه‌های ملل
مترجم:هروس شبانی - شقایق - 144 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1387 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 9 -06-5542-964-978 انتخاب
2- عجیب‌تر از افسانه
نويسنده:فرانک ادواردز ؛ نويسنده:جان گادوین ؛ مترجم:هروس شبانی - شقایق - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 6500 ریال - 1 -42-5542-964 انتخاب
3- افسانه‌های ملل
مترجم:هروس شبانی - گل مریم - 144 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 5000 نسخه - 4500 ریال - 3 -03-7060-964 انتخاب
4- مردی که هرگز نبود
نويسنده:ایون مونتاگ ؛ مترجم:هروس شبانی - صاحب اثر - 148 صفحه - جیبی - چاپ 1 سال 1370 - 800 ریال - انتخاب
5- افسانه‌های ملل
مترجم:هروس شبانی - شقایق - 144 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1387 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 3 -08-5542-964-978 انتخاب
6- عجیب‌ترین‌ها
نويسنده:فرانک ادواردز ؛ نويسنده:جان گادوین ؛ مترجم:هروس شبانی - شقایق - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 6500 ریال - 4 -29-5542-964 انتخاب
7- بهترین افسانه‌های دنیا
نويسنده:ویلهلم‌کارل گریم ؛ نويسنده:یاکوب‌لودویک‌کارل گریم ؛ گردآورنده:هروس شبانی - نشر آبنوس - 144 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 5000 نسخه - 5000 ریال - انتخاب
8- خورشید عریان
نويسنده:آیزاک آسیموف ؛ مترجم:هروس شبانی ؛ ويراستار:یونس رزمی‌پور - شقایق - 368 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 3000 نسخه - 7500 ریال - 4 -01-5542-964 انتخاب
9- افسانه‌های مغرب زمین
مترجم:هروس شبانی - شقایق - 160 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 5000 نسخه - 3500 ریال - 2 -02-5542-964 انتخاب
10- فراتر از رویا
نويسنده:فرانک ادواردز ؛ نويسنده:جان گادوین ؛ مترجم:هروس شبانی - شقایق - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 6500 ریال - 3 -41-5542-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7