لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(24)
چاپ مجدد (41)
تالیف (19)
ترجمه (46)
تهران (65)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (53)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (65) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- افسانه‌های مغرب زمین
گردآورنده:هروس شبانی - شقایق - 160 صفحه - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 5000 نسخه - 20000 ریال - 2 -05-5542-964-978 انتخاب
2- بهترین افسانه‌های دنیا
نويسنده:ویلهلم‌کارل گریم ؛ نويسنده:یاکوب‌لودویک‌کارل گریم ؛ گردآورنده:هروس شبانی - نشر آبنوس - 144 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 5000 نسخه - 5000 ریال - انتخاب
3- دوازده سفر هرکول
گردآورنده:هروس شبانی - بلوط - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 5000 نسخه - 4000 ریال - 7 -4-90966-964 انتخاب
4- افسانه‌های ملل
مترجم:هروس شبانی - شقایق - 144 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1390 - 5000 نسخه - 20000 ریال - 9 -06-5542-964-978 انتخاب
5- افسانه‌های مغرب زمین
گردآورنده:هروس شبانی - شقایق - 160 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 5000 نسخه - 20000 ریال - 7 -84-5542-964-978 انتخاب
6- بهترین افسانه‌های دنیا
نويسنده:ویلهلم‌کارل گریم ؛ نويسنده:یاکوب‌لودویک‌کارل گریم ؛ گردآورنده:هروس شبانی - نشر آبنوس - 144 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 4 -02-6334-964 انتخاب
7- کمربند سحرآمیز
نويسنده:جان گوردون ؛ مترجم:هروس شبانی - بلوط - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 5000 نسخه - 4500 ریال - 9 -3-90966-964 انتخاب
8- بهترین افسانه‌های دنیا
نويسنده:ویلهلم‌کارل گریم ؛ نويسنده:یاکوب‌لودویک‌کارل گریم ؛ گردآورنده:هروس شبانی - شقایق - 152 صفحه - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1382 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 4 -32-5542-964 انتخاب
9- افسانه‌های مغرب زمین
گردآورنده:هروس شبانی - شقایق - 160 صفحه - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 7 -05-5542-964 انتخاب
10- هیولای برفی
نويسنده:نورمن باگنر ؛ مترجم:هروس شبانی - بلوط - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 3000 نسخه - 6000 ریال - 0 -2-90966-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7