لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (55)
تالیف (0)
ترجمه (66)
تهران (66)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (64)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (66) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اکو: داستان فردریش
نويسنده:پام‌مونیوس رایان ؛ مترجم:فروغ منصورقناعی ؛ ويراستار:فاطمه فدایی‌حسین - پرتقال - 176 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 95000 ریال - 5 -53-8111-600-978 انتخاب
2- داستان دوربین
مترجم:فروغ منصورقناعی ؛ ويراستار:بهزاد یوسفی - سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، موسسه نشر شهر - 20 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 3000 نسخه - 60000 ریال - 9 -126-439-600-978 انتخاب
3- زمان کاغذی
نويسنده:ملانی کانکلین ؛ مترجم:فروغ منصورقناعی ؛ ويراستار:مهناز بهرامی - پرتقال - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 1000 نسخه - 240000 ریال - 5 -162-462-600-978 انتخاب
4- دختری که ماه را نوشید!
نويسنده:کلی‌ریگن بارنهیل ؛ مترجم:فروغ منصورقناعی ؛ ويراستار:فاطمه فدایی‌حسین - پرتقال - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 14 سال 1397 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 1 -81-8347-600-978 انتخاب
5- اکو: داستان فردریش
نويسنده:پام‌مونیوس رایان ؛ مترجم:فروغ منصورقناعی ؛ ويراستار:فاطمه فدایی‌حسین - پرتقال - 162 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1396 - 1000 نسخه - 160000 ریال - 8 -52-8111-600-978 انتخاب
6- نامه: ماجرای یک نامه که دو زندگی را تغییر داد
نويسنده:کیتلین الیفایرنکا ؛ نويسنده:مارتین گاندا ؛ نويسنده:لیز ولش - اطراف - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 440000 ریال - 7 -03-6194-622-978 انتخاب
7- اکو: داستان مایک
نويسنده:پام‌مونیوس رایان ؛ مترجم:فروغ منصورقناعی ؛ ويراستار:فاطمه فدایی‌حسین - پرتقال - 160 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 95000 ریال - 8 -08-8347-600-978 انتخاب
8- دختری که ماه را نوشید!
نويسنده:کلی‌ریگن بارنهیل ؛ مترجم:فروغ منصورقناعی ؛ ويراستار:حسین فدایی‌حسین - پرتقال - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 1 -81-8347-600-978 انتخاب
9- زمان کاغذی
نويسنده:ملانی کانکلین ؛ مترجم:فروغ منصورقناعی ؛ تصويرگر:مهناز بهرامی - پرتقال - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 240000 ریال - 5 -162-462-600-978 انتخاب
10- دختری که ماه را نوشید!
نويسنده:کلی‌ریگن بارنهیل ؛ مترجم:فروغ منصورقناعی ؛ ويراستار:فاطمه فدایی‌حسین - پرتقال - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 15 سال 1397 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 1 -81-8347-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7