لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (0)
تالیف (0)
ترجمه (2)
تهران (2)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جنگل
نويسنده:آپتون سینکلر ؛ مترجم:ابوتراب باقرزاده - روزبهان - 417 صفحه - چاپ 1 سال 1357 - انتخاب
2- جنگل
نويسنده:آپتون سینکلر ؛ مترجم:مینا سرابی - نشر علم - 311 صفحه - چاپ 1 سال 1358 - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1