لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(57)
چاپ مجدد (17)
تالیف (1)
ترجمه (73)
تهران (74)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (74) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مرگ در پاریس
نويسنده:ژرژ سیمنون ؛ مترجم:ابراهیم صدقیانی - موسسه انتشارات نگاه - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 1100 نسخه - 25000 ریال - 1 -687-351-964-978 انتخاب
2- کافه‌ لیبرتی
نويسنده:ژرژ سیمنون ؛ مترجم:رامین آذربهرام - فرهنگ ‌تارا - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1100 نسخه - 59000 ریال - 6 -1-92031-600-978 انتخاب
3- مگره و شبح
نويسنده:ژرژ سیمنون ؛ مترجم:عباس آگاهی - موسسه فرهنگی هنری جهان کتاب - 164 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1100 نسخه - 120000 ریال - 0 -64-6732-600-978 انتخاب
4- مسافری که با ستاره شمال آمد
نويسنده:ژرژ سیمنون ؛ مترجم:کاوه میرعباسی - نیلوفر - 172 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1100 نسخه - 150000 ریال - 6 -247-448-964 انتخاب
5- مگره در مدرسه
نويسنده:ژرژ سیمنون ؛ مترجم:حسن زیادلو - هزار افسان - 206 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1100 نسخه - 22000 ریال - 3 -1-91746-964 انتخاب
6- باند لهستانی‌ها
نويسنده:ژرژ سیمنون ؛ مترجم:حسن زیادلو - صاحب اثر - 55 صفحه - جیبی (شومیز) - 5000 نسخه - 300 ریال - انتخاب
7- مرگ در پاریس
نويسنده:ژرژ سیمنون ؛ مترجم:ابراهیم صدقیانی - موسسه انتشارات نگاه - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 1 -687-351-964-978 انتخاب
8- حماقت مگره
نويسنده:ژرژ سیمنون ؛ مترجم:رامین آذربهرام - فرهنگ ‌تارا - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 550 نسخه - 135000 ریال - 7 -0-95676-600-978 انتخاب
9- سایه شکننده
نويسنده:ژرژ سیمنون ؛ مترجم:حسن زیادلو - هزار افسان - 204 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1100 نسخه - 35000 ریال - 9 -18-5021-600-978 انتخاب
10- مگره در زادگاه
نويسنده:ژرژ سیمنون ؛ مترجم:حسن زیادلو - هزار افسان - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1100 نسخه - 40000 ریال - 0 -24-5021-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8