لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (3)
تالیف (2)
ترجمه (10)
تهران (4)
شهرستان (8)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (12) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- چشم شتر
نويسنده:چنگیز آیتماتوف ؛ ويراستار:محمدامین سیفی‌اعلا - ناصرالدین - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 58000 ریال - 2 -6-92870-600-978 انتخاب
2- دو: مجموعه داستان
نويسنده:حسن محرمی‌پارام ؛ ويراستار:محمدامین سیفی‌اعلا - ناصرالدین - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 5 -2-96013-600-978 انتخاب
3- خانه لیلا
نويسنده:زولفو لیوانلی ؛ مترجم:محمدامین سیفی‌اعلا - ناصرالدین - 312 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 240000 ریال - 5 -5-92870-600-978 انتخاب
4- چراغ‌های روشن شهر بزرگ (مجموعه داستان)
نويسنده:زولفو لیوانلی ؛ مترجم:محمدامین سیفی‌اعلا - گل آذین - 212 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1000 نسخه - 35000 ریال - 8 -46-7703-964-978 انتخاب
5- آن‌شرلی با موهای قرمز
نويسنده:لوسی‌مود مونتگمری ؛ مترجم:امیرحسین علمشاهی ؛ ويراستار:محمدامین سیفی‌اعلا - رهیافت - 102 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 3000 نسخه - 6500 ریال - 5 -4-90208-964 انتخاب
6- یک گربه، یک مرد، یک مرگ
نويسنده:زولفو لیوانلی ؛ مترجم:محمدامین سیفی‌اعلا - ققنوس - 276 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 550 نسخه - 150000 ریال - 4 -469-311-964 انتخاب
7- یک گربه، یک مرد، یک مرگ
نويسنده:زولفو لیوانلی ؛ مترجم:محمدامین سیفی‌اعلا - ققنوس - 276 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 1100 نسخه - 24000 ریال - 4 -469-311-964 انتخاب
8- ماه برای که لبخند می‌زند؟
نويسنده:جواد چاپان ؛ مترجم:محمدامین سیفی‌اعلا - ناصرالدین - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 32000 ریال - 7 -1-92870-600-978 انتخاب
9- ماه برای که لبخند می‌زند؟
نويسنده:جواد چاپان ؛ مترجم:محمدامین سیفی‌اعلا - ناصرالدین - 86 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 7 -1-92870-600-978 انتخاب
10- میان تخت و گور
نويسنده:زولفو لیوانلی ؛ مترجم:محمدامین سیفی‌اعلا - ناصرالدین - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 0 -0-92870-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2