لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(32)
چاپ مجدد (119)
تالیف (56)
ترجمه (95)
تهران (145)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (8)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (151) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مکتبهای ادبی
نويسنده:رضا سیدحسینی - موسسه انتشارات نگاه - 684 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رقعی (گالینگور) - چاپ 18 سال 1394 - 1100 نسخه - 4 -095-351-964-978 انتخاب
2- فرهنگ آثار: معرفی آثار مکتوب ملل جهان از آغاز تا امروز
زيرنظر:رضا سیدحسینی ؛ زيرنظر:اسماعیل سعادت ؛ زيرنظر:احمد سمیعی‌گیلانی - سروش - 890 صفحه - (در6جلد ) - جلد 6 - رحلی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1389 - 1000 نسخه - 230000 ریال - 6 -210-376-964 انتخاب
3- در دفاع از روشنفکران به انضمام من متهم می‌کنم
نويسنده:ژان‌پل سارتر ؛ مقدمه:فرانسوا شاتله ؛ مقدمه:مصطفی رحیمی - نیلوفر - 156 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 1650 نسخه - 45000 ریال - 4 -160-448-964-978 انتخاب
4- چهار زندان
نويسنده:ناظم حکمت ؛ مترجم:جلال خسروشاهی ؛ مترجم:رضا سیدحسینی - موسسه انتشارات نگاه - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 3000 نسخه - 10000 ریال - 3 -48-6736-964 انتخاب
5- فرهنگ آثار: معرفی آثار مکتوب ملل جهان از آغاز تا امروز
زيرنظر:رضا سیدحسینی ؛ زيرنظر:اسماعیل سعادت ؛ زيرنظر:احمد سمیعی‌گیلانی - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - 912 صفحه - (در6جلد ) - جلد 4 - رحلی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1394 - 500 نسخه - 600000 ریال - 4 -0606-12-964-978 انتخاب
6- پیروزی فکر
نويسنده:اوریزن‌اسوت ماردن ؛ مترجم:رضا سیدحسینی - غزالی - 162 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 11 سال 1371 - 10000 نسخه - 900 ریال - انتخاب
7- فرهنگ آثار: معرفی آثار مکتوب ملل جهان از آغاز تا امروز
زيرنظر:رضا سیدحسینی ؛ زيرنظر:اسماعیل سعادت ؛ زيرنظر:احمد سمیعی‌گیلانی - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - 890 صفحه - (در6جلد ) - جلد 5 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1384 - 2000 نسخه - 2 -050-376-964 انتخاب
8- پیروزی فکر
نويسنده:اوریزن‌اسوت ماردن ؛ مترجم:رضا سیدحسینی - موسسه انتشارات نگاه - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 26 سال 1396 - 500 نسخه - 130000 ریال - 8 -295-351-964-978 انتخاب
9- مکتب‌های ادبی
نويسنده:رضا سیدحسینی - نیل،موسسه انتشارات نگاه - 544 صفحه - رقعی - چاپ 9 سال 1365 - 11000 نسخه - 1400 ریال - انتخاب
10- طاعون
نويسنده:آلبر کامو ؛ مترجم:رضا سیدحسینی - نیلوفر - 342 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1385 - 3300 نسخه - 34000 ریال - 0 -141-448-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 16