لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(32)
چاپ مجدد (115)
تالیف (53)
ترجمه (94)
تهران (141)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (8)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (147) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مکتبهای ادبی
نويسنده:رضا سیدحسینی - موسسه انتشارات نگاه - 712 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رقعی (گالینگور) - چاپ 16 سال 1391 - 3000 نسخه - 4 -095-351-964-978 انتخاب
2- در تنگ
نويسنده:آندره‌پل‌گیوم ژید ؛ مترجم:عبدالله توکل ؛ مترجم:رضا سیدحسینی - نیلوفر - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1386 - 2200 نسخه - 24000 ریال - 5 -161-448-964 انتخاب
3- مدراتو کانتابیله
نويسنده:مارگریت دوراس ؛ مترجم:رضا سیدحسینی - نیلوفر - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 3300 نسخه - 9000 ریال - 0 -155-448-964 انتخاب
4- ضد خاطرات
نويسنده:آندره مالرو ؛ مترجم:ابوالحسن نجفی ؛ مترجم:رضا سیدحسینی - خوارزمی - 684 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1375 - 5000 نسخه - 19000 ریال - انتخاب
5- فرهنگ آثار ایرانی - اسلامی: معرفی آثار مکتوب از روزگار کهن تا عصر حاضر، ج - دیوار
زيرنظر:سیدعلی آل‌داود ؛ زيرنظر:احمد سمیعی‌گیلانی ؛ زيرنظر:رضا سیدحسینی - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - 510 صفحه - (در6جلد ) - جلد 3 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 200000 ریال - 3 -0153-12-964-978 انتخاب
6- پیروزی فکر
نويسنده:اوریزن‌اسوت ماردن ؛ مترجم:رضا سیدحسینی - موسسه انتشارات نگاه - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 26 سال 1396 - 500 نسخه - 130000 ریال - 8 -295-351-964-978 انتخاب
7- فرهنگ آثار: معرفی آثار مکتوب ملل جهان از آغاز تا امروز
زيرنظر:رضا سیدحسینی - سروش - 908 صفحه - (در6جلد ) - جلد 1 - رحلی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1382 - 2000 نسخه - 4 -421-435-964 انتخاب
8- قصه‌هایی از نویسندگان بزرگ برای نوجوانان
مترجم:رضا سیدحسینی - آرمان - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1368 - 5000 نسخه - 450 ریال - انتخاب
9- پیروزی فکر
نويسنده:اوریزن‌اسوت ماردن ؛ مترجم:رضا سیدحسینی - بامداد - 168 صفحه - رقعی - چاپ 2 سال 1363 - 3000 نسخه - 250 ریال - انتخاب
10- مکتب‌های ادبی
نويسنده:رضا سیدحسینی - موسسه انتشارات نگاه - 502 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعی (گالینگور) - چاپ 17 سال 1391 - 3000 نسخه - 0 -077-351-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 15