لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(21)
چاپ مجدد (132)
تالیف (152)
ترجمه (1)
تهران (152)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (153) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گنج غزل: مجموعه هشتصد غزل از دویست شاعر
به‌اهتمام:مهدی سهیلی - سنایی - 578 صفحه - رقعی (سلفون) - چاپ 12 سال 1377 - 10000 نسخه - 16000 ریال - 4 -6-90105-964 انتخاب
2- مشاعره
گردآورنده:مهدی سهیلی ؛ نقاش:عباس جمال‌پور - سنایی - 356 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 9 سال 1390 - 3300 نسخه - 60000 ریال - 8 -48-6290-964-978 انتخاب
3- گنج غزل: مجموعه‌ی هشتصد غزل از دویست شاعر
به‌اهتمام:مهدی سهیلی - سنایی - 578 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 14 سال 1388 - 4400 نسخه - 4 -6-90105-964-978 انتخاب
4- گنج غزل: مجموعه‌ی هشتصد غزل از دویست شاعر
به‌اهتمام:مهدی سهیلی - سنایی - 574 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 15 سال 1392 - 1500 نسخه - 160000 ریال - 4 -6-90105-964-978 انتخاب
5- اشک مهتاب: مجموعه شعر
نويسنده:مهدی سهیلی - سنایی - 327 صفحه - چاپ 15 سال 1368 - 5000 نسخه - 1300 ریال - انتخاب
6- اولین غم و آخرین نگاه: مجموعه شعر
نويسنده:مهدی سهیلی - سنایی - 276 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1364 - 10000 نسخه - 700 ریال - انتخاب
7- بیا با هم بگرییم
نويسنده:مهدی سهیلی - سنایی،پوپک - 256 صفحه - رقعی - چاپ 2 سال 1363 - 8000 نسخه - 300 ریال - انتخاب
8- اشک مهتاب: مجموعه شعر
نويسنده:مهدی سهیلی ؛ نقاش:بهرام جمال‌پور - کتابخانه سنایی - 327 صفحه - چاپ 17 سال 1370 - 7000 نسخه - 1600 ریال - انتخاب
9- نگاهی در سکوت: مرا صدا کن
نويسنده:مهدی سهیلی - پوپک - 258 صفحه - رقعی (سلفون) - چاپ 3 سال 1372 - 7000 نسخه - 2800 ریال - انتخاب
10- بوسه‌ای بر دست مادر
نويسنده:مهدی سهیلی - پوپک - 208 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1371 - 10000 نسخه - 2100 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 16