لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(13)
چاپ مجدد (14)
تالیف (1)
ترجمه (26)
تهران (27)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (5)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (27) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تراژدی یونان
نويسنده:ژاکلین رومی‌یی ؛ مترجم:خسرو سمیعی - قطره - 212 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1100 نسخه - 25000 ریال - 5 -619-341-964-978 انتخاب
2- آوای مرگ: به ضمیمه سخنی چند رمان جاسوسی
نويسنده:جان لوکاره ؛ مترجم:خسرو سمیعی - طرح نو - 191 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 3000 نسخه - 3400 ریال - انتخاب
3- ده بچه زنگی
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:خسرو سمیعی - هرمس، کتابهای کارآگاه - 246 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1390 - 2000 نسخه - 35000 ریال - 0 -73-6641-964-978 انتخاب
4- کتابی که بود ولی نبود: مجموعه قصه مهر
مترجم:خسرو سمیعی - زعیم - 128 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 1500 نسخه - 9500 ریال - 1 -81-5852-964 انتخاب
5- قتل راجر آکروید
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:خسرو سمیعی - هرمس، کتابهای کارآگاه - 314 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 1000 نسخه - 58000 ریال - 5 -556-363-964-978 انتخاب
6- انگیزه‌های غیر طبیعی
نويسنده:پی.دی. جیمز ؛ مترجم:خسرو سمیعی - طرح نو - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 1500 نسخه - 50000 ریال - 0 -67-5625-964-978 انتخاب
7- قتل راجر آکروید
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:خسرو سمیعی - هرمس، کتابهای کارآگاه - 312 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 3000 نسخه - 38000 ریال - 5 -556-363-964-978 انتخاب
8- ده بچه زنگی
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:خسرو سمیعی - هرمس، کتابهای کارآگاه - 254 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1396 - 700 نسخه - 180000 ریال - 0 -73-6641-964-978 انتخاب
9- انگیزه‌های غیر طبیعی
نويسنده:پی.دی. جیمز ؛ مترجم:خسرو سمیعی - طرح نو - 246 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 3300 نسخه - 13000 ریال - 964-5625-67-X انتخاب
10- ده بچه زنگی
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:خسرو سمیعی - هرمس، کتابهای کارآگاه - 254 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 3000 نسخه - 11000 ریال - 3 -73-6641-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3