لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(77)
چاپ مجدد (126)
تالیف (3)
ترجمه (200)
تهران (203)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (6)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (203) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تاریخ برده‌داری
نويسنده:نورمن‌لی ماخت ؛ نويسنده:مری هال ؛ مترجم:سهیل سمی - ققنوس - 138 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1387 - 3000 نسخه - 35000 ریال - 6 -615-311-964-978 انتخاب
2- تسلی‌ناپذیر
نويسنده:کازوئو ایشی‌گورو ؛ مترجم:سهیل سمی - ققنوس - 736 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1386 - 1500 نسخه - 89000 ریال - 1 -678-311-964-978 انتخاب
3- نکسوس: تصلیب گلگون
نويسنده:هنری میلر ؛ مترجم:سهیل سمی - ققنوس - 482 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 1100 نسخه - 250000 ریال - 0 -376-311-964 انتخاب
4- کاکاسیاه کشتی نارسیسوس
نويسنده:جوزف کنراد ؛ مترجم:سهیل سمی - ققنوس - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 770 نسخه - 110000 ریال - 9 -011-278-600-978 انتخاب
5- فروید در مقام فیلسوف: فراروان‌شناسی پس از لاکان
نويسنده:ریچارد بوثبی ؛ مترجم:سهیل سمی - ققنوس - 472 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 1100 نسخه - 85000 ریال - 2 -506-311-964 انتخاب
6- از مزرعه
نويسنده:جان آپدایک ؛ مترجم:سهیل سمی - ققنوس - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1650 نسخه - 7000 ریال - 7 -028-278-600-978 انتخاب
7- اپرای شناور
نويسنده:جان پارت ؛ مترجم:سهیل سمی - ققنوس - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 770 نسخه - 180000 ریال - 3 -728-311-964-978 انتخاب
8- انقلاب روسیه
نويسنده:جان دان ؛ مترجم:سهیل سمی - ققنوس - 158 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1384 - 3000 نسخه - 22000 ریال - 0 -555-311-964 انتخاب
9- غول مدفون
نويسنده:کازوئو ایشی‌گورو ؛ مترجم:سهیل سمی - ققنوس - 392 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1100 نسخه - 250000 ریال - 0 -209-278-600-978 انتخاب
10- انقلاب روسیه
نويسنده:جان دان ؛ مترجم:سهیل سمی - ققنوس - 158 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1390 - 1000 نسخه - 45000 ریال - 0 -555-311-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 21