لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(24)
چاپ مجدد (23)
تالیف (27)
ترجمه (20)
تهران (23)
شهرستان (24)
كودك و نوجوان (6)
كمك درسی و آموزشی (13)

تعداد یافت شده (47) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- وبر و اسلام با پانوشت‌های انتقادی و مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی ماکس وبر
نويسنده:برایان‌اس ترنر ؛ مترجم:حسین بستان ؛ مترجم:علی سلیمی - پژوهشکده حوزه و دانشگاه - 368 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 1000 نسخه - 8500 ریال - 2 -63-7788-964-978 انتخاب
2- النقد و الناقدون فی الادب العربی
نويسنده:علی سلیمی ؛ نويسنده:فرامرز میرزایی - دانشگاه رازی - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 1 -89-9992-964-978 انتخاب
3- همنشینی و کجروی: نگاهی به دیدگاههای اسلامی و یافته‌های اجتماعی
نويسنده:علی سلیمی ؛ نويسنده:محمود ابوترابی ؛ نويسنده:محمد داوری - پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،سازمان فرهنگی، هنری شهرداری تهران - 320 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2000 نسخه - 35000 ریال - 0 -10-5486-600-978 انتخاب
4- وبر و اسلام: با پانوشت‌های انتقادی و مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی ماکس وبر
نويسنده:برایان‌اس ترنر ؛ مترجم:حسین بستان ؛ مترجم:علی سلیمی - پژوهشکده حوزه و دانشگاه - 376 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 2 -63-7788-964-978 انتخاب
5- در قلمرو ادب معاصر عربی (مجموعه مقالات)
نويسنده:علی سلیمی - یار دانش - 400 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 100 نسخه - 150000 ریال - 4 -2-93709-600-978 انتخاب
6- وبر و اسلام: با پانوشت‌های انتقادی و مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی ماکس وبر
نويسنده:برایان‌اس ترنر ؛ مترجم:حسین بستان ؛ مترجم:علی سلیمی - پژوهشکده حوزه و دانشگاه - 378 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1388 - 500 نسخه - 39000 ریال - 2 -63-7788-964-978 انتخاب
7- زنگها برای که بصدا در می‌آیند
نويسنده:ارنست همینگوی ؛ مترجم:علی سلیمی - سکه - 586 صفحه - وزیری - چاپ 4 سال 1370 - 2800 ریال - انتخاب
8- جرم و جرم‌شناسی: متن درسی نظریه‌های جرم و کجروی
نويسنده:راب وایت ؛ نويسنده:فیونا هینز ؛ مترجم:علی سلیمی - پژوهشکده حوزه و دانشگاه - 512 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 1000 نسخه - 26000 ریال - 5 -21-7788-964 انتخاب
9- جرم و جرم‌شناسی: متن درسی نظریه‌های جرم و کجروی
نويسنده:راب وایت ؛ نويسنده:فیونا هینز ؛ مترجم:علی سلیمی - پژوهشکده حوزه و دانشگاه - 520 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1000 نسخه - 26000 ریال - 5 -21-7788-964 انتخاب
10- جایگاه معلم: ویژگی‌هایی در تعلیم و تربیت از دید: شعرا
نويسنده:علی سلیمی - اوحدی - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1000 نسخه - 25000 ریال - 1 -67-8234-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5