لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(106)
چاپ مجدد (122)
تالیف (94)
ترجمه (134)
تهران (228)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (228) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گویا اسمش مارکنی بود! [نمایشنامه]
نويسنده:آنتونیو تابوکی ؛ مترجم:مهدی فتوحی ؛ زيرنظر:حمید سعیدی‌امجد - نیلا - 32 صفحه - رقعی (مقوایی) - چاپ 1 سال 1384 - 3300 نسخه - 5 -08-8573-964 انتخاب
2- هفته‌ای یه بار آدمو نمی‌کشه و داستان‌های دیگر
نويسنده:جروم‌دیوید سالینجر ؛ مترجم:امید نیک‌فرجام ؛ مترجم:لیلا نصیری‌ها - نیلا - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1394 - 5000 نسخه - 100000 ریال - 3 -76-8573-964-978 انتخاب
3- بهترین دوستی که نداشتی
نويسنده:پم هیوستن ؛ زيرنظر:حمید سعیدی‌امجد ؛ مترجم:آرزو قصبی - نیلا - 56 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 2200 نسخه - 60000 ریال - 8 -166-122-600-978 انتخاب
4- خاطره‌های ما (داستان)
نويسنده:لوئیجی پیراندلو ؛ مترجم:رضا قیصریه ؛ ويراستار:حمید سعیدی‌امجد - نیلا - 16 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 1000 نسخه - 8 -86-6900-964-978 انتخاب
5- قضیه‌ی تراخیس [نمایشنامه]
نويسنده:حمید سعیدی‌امجد - نیلا - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3300 نسخه - 7500 ریال - 1 -80-6900-964 انتخاب
6- در باب مشاهده و ادراک
نويسنده:آلن دوباتن ؛ مترجم:امیر امجد ؛ زيرنظر:حمید سعیدی‌امجد - نیلا - 104 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 2200 نسخه - 80000 ریال - 6 -88-8573-964-978 انتخاب
7- بازرس [نمایشنامه]
نويسنده:آنتونی شفر ؛ مترجم:شهرام زرگر ؛ مترجم:محمد چرم‌شیر - نیلا - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 700 نسخه - 22000 ریال - 8 -57-6900-964-978 انتخاب
8- کودک مدفون [نمایشنامه]
نويسنده:سام شپرد ؛ مترجم:آهو خردمند ؛ ويراستار:حمید سعیدی‌امجد - نیلا - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 1000 نسخه - 30000 ریال - 8 -31-6900-964-978 انتخاب
9- لئونس و لنا: کمدی در سد پرده
نويسنده:کارل‌گئورگ بوخنر ؛ زيرنظر:حمید سعیدی‌امجد ؛ مترجم:پرویز جاهد - پیراسته - 178 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 2000 نسخه - 5500 ریال - 9 -3-90838-964 انتخاب
10- دفترهای تاتر: مجموعه‌ی مقالات
نويسنده:استنلی میچل ؛ به‌اهتمام:بهرنگ رجبی ؛ زيرنظر:حمید سعیدی‌امجد - نیلا - 96 صفحه - جلد 9 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 4000 نسخه - 20000 ریال - 2 -86-8573-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 23