لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (5)
تالیف (2)
ترجمه (15)
تهران (15)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (4)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (17) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خشونت کلامی
به‌اهتمام:گلرخ سعیدنیا ؛ به‌اهتمام:آزاده میرزائی ؛ ويراستار:معصومه استاجی - نویسه پارسی - 182 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 300 نسخه - 300000 ریال - 8 -28-7030-600-978 انتخاب
2- جنایت خفته
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:گلرخ سعیدنیا - هرمس، کتابهای کارآگاه - 258 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 2000 نسخه - 28000 ریال - 1 -57-7100-964-978 انتخاب
3- هوای تازه
نويسنده:جورج اورول ؛ مترجم:گلرخ سعیدنیا - هرم - 298 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - 5000 نسخه - 2900 ریال - انتخاب
4- اسلحه‌ای برای فروش
نويسنده:گراهام گرین ؛ مترجم:گلرخ سعیدنیا - هرم - 372 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1374 - 3300 نسخه - 7500 ریال - انتخاب
5- سولا
نويسنده:تونی موریسون ؛ مترجم:گلرخ سعیدنیا ؛ ويراستار:فاطمه تیموری - قله - 226 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 2200 نسخه - 9800 ریال - 6 -0-92048-964 انتخاب
6- نشانه‌شناسی فرهنگی
نويسنده:یوری لوتمان ؛ مترجم:تینا امراللهی ؛ مترجم:فرزان سجودی - علم - 400 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1650 نسخه - 125000 ریال - 8 -348-224-964-978 انتخاب
7- راهنمای گفتمان‌شناسی انتقادی: رویکردها
زيرنظر:مجید خسروی‌نیک ؛ زيرنظر:سیدعلی‌اصغر سلطانی ؛ ويراستار:گلرخ سعیدنیا - لوگوس - 236 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 300000 ریال - 9 -7-99633-600-978 انتخاب
8- جنایت خفته
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:گلرخ سعیدنیا - هرمس، کتابهای کارآگاه - 256 صفحه - رقعی پالتویی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 2000 نسخه - 15000 ریال - 4 -57-7100-964 انتخاب
9- نشانه‌شناسی فرهنگی
نويسنده:یوری لوتمان ؛ مترجم:تینا امراللهی ؛ مترجم:فرزان سجودی - علم - 400 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 550 نسخه - 345000 ریال - 8 -348-224-964-978 انتخاب
10- جنایت خفته
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:گلرخ سعیدنیا - هرمس، کتابهای کارآگاه - 264 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3000 نسخه - 12000 ریال - 4 -57-7100-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2