لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (0)
تالیف (2)
ترجمه (1)
تهران (3)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (3) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تفکر طراحی برای آموزش و پرورش: کاربردها و مفاهیم در یادگیری و تدریس
نويسنده:جویس‌هولینگ کوه ؛ نويسنده:چینگ‌سینگ چای ؛ نويسنده:بنجامین ونگ - علم و دانش - 164 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 150000 ریال - 2 -81-7136-600-978 انتخاب
2- آموزش طراحی نقوش ایرانی: هنر طراحی نقوش ایرانی و هنر استفاده از نقوش
نويسنده:حسن تاری‌وردی ؛ نويسنده:مصطفی مصطفوی - علم و دانش - 348 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 9 -14-5520-600-978 انتخاب
3- آموزش اجرای نقوش
نويسنده:مصطفی مصطفوی ؛ نويسنده:حسن تاری‌وردی ؛ نويسنده:راحین بهرامی - علم و دانش - 88 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 6 -33-6310-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1