لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(16)
چاپ مجدد (4)
تالیف (0)
ترجمه (20)
تهران (20)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (18)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (20) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- برکه‌ی بچه قورباغه‌ها
نويسنده:گیوم دولونه ؛ مترجم:رکسانا سپهر - مبتکران - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 2000 نسخه - 60000 ریال - 8 -2239-07-964-978 انتخاب
2- بادکنک زبولون
نويسنده:آلیس بری‌یرهاکه ؛ مترجم:رکسانا سپهر ؛ تصويرگر:اولیویه فیلیپونو - مبتکران - 36 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 65000 ریال - 1 -2014-07-964-978 انتخاب
3- لی‌لی و گرگ
نويسنده:میشل کورنگ‌اوتوجی ؛ مترجم:رکسانا سپهر - نشر افق - 48 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2200 نسخه - 6000 ریال - 1 -320-369-964 انتخاب
4- من یک نخودفرنگی متفاوتم
نويسنده:اریک باتو ؛ مترجم:رکسانا سپهر ؛ ويراستار:مهسا نیک‌دل - مبتکران - 32 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 65000 ریال - 0 -2011-07-964-978 انتخاب
5- سفر به خیر قطره کوچولو
نويسنده:آن کروزا ؛ مترجم:رکسانا سپهر - میچکا - 38 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 210000 ریال - 9 -96-7082-964-978 انتخاب
6- بازی‌های روز چهارشنبه
نويسنده:آن برتیه ؛ مترجم:رکسانا سپهر - میچکا - 48 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 1000 نسخه - 220000 ریال - 3 -85-7082-964-978 انتخاب
7- بادکنک زبولون
نويسنده:آلیس بری‌یرهاکه ؛ مترجم:رکسانا سپهر ؛ تصويرگر:اولیویه فیلیپونو - میچکا - 34 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 180000 ریال - 0 -24-6721-622-978 انتخاب
8- لی‌لی و گرگ
نويسنده:میشل کورنگ‌اوتوجی ؛ مترجم:رکسانا سپهر - نشر افق - 48 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 3000 نسخه - 7000 ریال - 1 -320-369-964 انتخاب
9- من یک نخودفرنگی متفاوتم
نويسنده:اریک باتو ؛ مترجم:رکسانا سپهر ؛ ويراستار:مهسا نیک‌دل - میچکا - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 1000 نسخه - 170000 ریال - 0 -99-7082-964-978 انتخاب
10- برکه‌ی بچه قورباغه‌ها
نويسنده:گیوم دولونه ؛ مترجم:رکسانا سپهر - میچکا - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 220000 ریال - 1 -34-7014-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2