لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(14)
چاپ مجدد (40)
تالیف (0)
ترجمه (54)
تهران (54)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (54) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خالکوب آشویتس
نويسنده:هیثر موریس ؛ مترجم:سودابه قیصری - ثالث - 298 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1100 نسخه - 320000 ریال - 7 -332-405-600-978 انتخاب
2- میخائیل و مارگریتا
نويسنده:جولی‌لکستروم هایمز ؛ مترجم:سودابه قیصری ؛ ويراستار:سحر شمسویی - کتاب کوله‌پشتی - 464 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 400000 ریال - 2 -061-461-600-978 انتخاب
3- میوه‌ی خارجی
نويسنده:جوجو مویز ؛ مترجم:مریم مفتاحی ؛ ويراستار:سودابه قیصری - آموت - 624 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1396 - 3300 نسخه - 390000 ریال - 6 -025-384-600-978 انتخاب
4- دوست باهوش من
نويسنده:النا فرانته ؛ مترجم:سودابه قیصری - ثالث - 404 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 770 نسخه - 385000 ریال - 5 -183-405-600-978 انتخاب
5- میوه‌ی خارجی
نويسنده:جوجو مویز ؛ مترجم:مریم مفتاحی ؛ ويراستار:سودابه قیصری - آموت - 624 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1397 - 1100 نسخه - 390000 ریال - 6 -025-384-600-978 انتخاب
6- میشل شدن
نويسنده:میشل اوباما ؛ مترجم:سودابه قیصری - بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه - 496 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1398 - 1000 نسخه - 695000 ریال - 1 -436-253-600-978 انتخاب
7- نامه
نويسنده:کاترین‌دی. هیوز ؛ مترجم:سودابه قیصری - آموت - 392 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 1100 نسخه - 255000 ریال - 4 -029-384-600-978 انتخاب
8- میوه‌ی خارجی
نويسنده:جوجو مویز ؛ مترجم:مریم مفتاحی ؛ ويراستار:سودابه قیصری - آموت - 624 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 12 سال 1397 - 1100 نسخه - 390000 ریال - 6 -025-384-600-978 انتخاب
9- میشل شدن
نويسنده:میشل اوباما ؛ مترجم:سودابه قیصری - بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه - 498 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1398 - 1100 نسخه - 695000 ریال - 1 -436-253-600-978 انتخاب
10- میشل شدن
نويسنده:میشل اوباما ؛ مترجم:سودابه قیصری - بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه - 496 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1398 - 1100 نسخه - 695000 ریال - 1 -436-253-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6