لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (2)
تالیف (0)
ترجمه (6)
تهران (6)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اگزیستانسیالیسم: قدم اول
نويسنده:ریچارد آپیگنانسی ؛ نويسنده:اسکار زارات ؛ مترجم:حمیدرضا قوچانی - شیرازه کتاب ما - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 550 نسخه - 200000 ریال - 4 -24-8514-600-978 انتخاب
2- نشانه‌شناسی: قدم اول
نويسنده:یل کابلی ؛ نويسنده:لیتزا یانتیس ؛ مترجم:محمد نبوی - شیرازه کتاب ما - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1100 نسخه - 100000 ریال - 0 -51-8514-600-978 انتخاب
3- اگزیستانسیالیسم: قدم اول
نويسنده:ریچارد آپیگنانسی ؛ نويسنده:اسکار زارات ؛ مترجم:حمیدرضا قوچانی - شیرازه کتاب ما - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1100 نسخه - 100000 ریال - 4 -24-8514-600-978 انتخاب
4- پست مدرنیسم: قدم اول
نويسنده:ریچارد آپیگنانسی ؛ مترجم:فاطمه جلالی‌سعادت ؛ طراح:کریس گارات - پردیس دانش - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 1100 نسخه - 65000 ریال - 5 -06-2509-964-978 انتخاب
5- پست مدرنیسم: قدم اول
نويسنده:ریچارد آپیگنانسی ؛ طراح:کریس گارات ؛ مترجم:فاطمه جلالی‌سعادت - پردیس دانش،شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1100 نسخه - 25000 ریال - 5 -06-2509-964-978 انتخاب
6- پست مدرنیسم: قدم اول
نويسنده:ریچارد آپیگنانسی ؛ مترجم:فاطمه جلالی‌سعادت - شیرازه کتاب ما - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1100 نسخه - 150000 ریال - 4 -37-8514-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1