لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (0)
تالیف (0)
ترجمه (2)
تهران (2)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نویسنده شدن
نويسنده:داروتیا برند ؛ مترجم:آرش محمداولی - بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه - 142 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 700 نسخه - 140000 ریال - 3 -193-253-600-978 انتخاب
2- برای نویسنده شدن
نويسنده:داروتیا برند ؛ مترجم:گیتی خوشدل ؛ مقدمه:جان گاردنر - پیکان - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 770 نسخه - 90000 ریال - 0 -886-328-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1