لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (22)
تالیف (9)
ترجمه (16)
تهران (25)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (14)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (25) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قصه‌های مشدی گلین خانم: 110 قصه‌ی عامیانه ایرانی
نويسنده:لارنس‌پل الول‌ساتن ؛ مترجم:آذر امیرحسینی‌نیتهامر ؛ مترجم:سیداحمد وکیلیان - نشر مرکز - 480 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1384 - 1000 نسخه - 57000 ریال - 1 -018-305-964 انتخاب
2- افسانه‌های ایرانی
نويسنده:لارنس‌پل الول‌ساتن ؛ مترجم:علی جواهرکلام - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 124 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1390 - 2000 نسخه - 20000 ریال - 4 -174-121-600-978 انتخاب
3- قصه‌های مشدی گلین خانم (110 قصه عامیانه ایرانی)
گردآورنده:لارنس‌پل الول‌ساتن ؛ ويراستار:اولریش مارتسولف ؛ ويراستار:آذر امیرحسینی‌نیتهامر - نشر مرکز - 484 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 2 سال 1376 - 8000 نسخه - 23000 ریال - 1 -018-305-964 انتخاب
4- قصه‌های مشدی گلین خانم (110 قصه عامیانه ایرانی)
گردآورنده:لارنس‌پل الول‌ساتن ؛ ويراستار:اولریش مارتسولف ؛ ويراستار:آذر امیرحسینی‌نیتهامر - نشر مرکز - 480 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 3 سال 1382 - 1500 نسخه - 36000 ریال - 1 -018-305-964 انتخاب
5- قصه‌های مشدی گلین خانم: 110 قصه‌ی عامیانه ایرانی
نويسنده:لارنس‌پل الول‌ساتن ؛ مترجم:آذر امیرحسینی‌نیتهامر ؛ مترجم:سیداحمد وکیلیان - نشر مرکز - 480 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1392 - 1000 نسخه - 258000 ریال - 4 -018-305-964-978 انتخاب
6- افسانه‌های ایرانی
نويسنده:لارنس‌پل الول‌ساتن ؛ مترجم:علی جواهرکلام - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 122 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1381 - 2000 نسخه - 5000 ریال - 8 -282-445-964 انتخاب
7- توپوزقلی میرزا: قصه‌های ایرانی
گردآورنده:لارنس‌پل الول‌ساتن ؛ به‌اهتمام:سیداحمد وکیلیان ؛ به‌اهتمام:زهره زنگنه - ثالث - 408 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 550 نسخه - 485000 ریال - 8 -260-380-964-978 انتخاب
8- افسانه‌های ایرانی
نويسنده:لارنس‌پل الول‌ساتن ؛ مترجم:علی جواهرکلام - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 122 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1383 - 3000 نسخه - 6000 ریال - 8 -282-445-964 انتخاب
9- افسانه‌های ایرانی
نويسنده:لارنس‌پل الول‌ساتن ؛ مترجم:علی جواهرکلام - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1379 - 2000 نسخه - 5000 ریال - 8 -282-445-964 انتخاب
10- Payambar: the messenger
نويسنده:زین‌العابدین رهنما ؛ مترجم:لارنس‌پل الول‌ساتن - مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی - 590 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1385 - 1500 نسخه - 35000 ریال - 0 -57-8889-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3