لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (22)
تالیف (9)
ترجمه (16)
تهران (25)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (14)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (25) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تاریخ ایران کیمبریج: از ظهور اسلام تا آمدن دولت سلجوقیان (از فروپاشی دولت ساسانیان تا آمدن سلجوقیان)
نويسنده:عبدالحسین زرین‌کوب ؛ نويسنده:مرتضی مطهری ؛ نويسنده:سیدحسین نصر - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 670 صفحه - جلد 4 - وزیری (گالینگور) - چاپ 11 سال 1394 - 1500 نسخه - 350000 ریال - 2 -0302-00-964-978 انتخاب
2- قصه‌های مشدی گلین‌خانم: 110 قصه‌ی عامیانه ایرانی
گردآورنده:لارنس‌پل الول‌ساتن ؛ ويراستار:آذر امیرحسینی‌نیتهامر ؛ ويراستار:سیداحمد وکیلیان - نشر مرکز - 482 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 12 سال 1397 - 500 نسخه - 725000 ریال - 4 -018-305-964-978 انتخاب
3- توپوزقلی میرزا: قصه‌های ایرانی
گردآورنده:لارنس‌پل الول‌ساتن ؛ به‌اهتمام:سیداحمد وکیلیان ؛ به‌اهتمام:زهره زنگنه - ثالث - 408 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 550 نسخه - 485000 ریال - 8 -260-380-964-978 انتخاب
4- قصه‌های مشدی گلین خانم: 110 قصه‌ی عامیانه ایرانی
نويسنده:لارنس‌پل الول‌ساتن ؛ مترجم:آذر امیرحسینی‌نیتهامر ؛ مترجم:سیداحمد وکیلیان - نشر مرکز - 480 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1384 - 1000 نسخه - 57000 ریال - 1 -018-305-964 انتخاب
5- تاریخ ایران کیمبریج: از ظهور اسلام تا آمدن دولت سلجوقیان (از فروپاشی دولت ساسانیان تا آمدن سلجوقیان)
نويسنده:عبدالحسین زرین‌کوب ؛ نويسنده:مرتضی مطهری ؛ نويسنده:سیدحسین نصر - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 674 صفحه - جلد 4 - وزیری (گالینگور) - چاپ 10 سال 1390 - 1000 نسخه - 147000 ریال - 2 -0302-00-964-978 انتخاب
6- قصه‌های مشدی گلین خانم (110 قصه عامیانه ایرانی)
گردآورنده:لارنس‌پل الول‌ساتن ؛ ويراستار:اولریش مارتسولف ؛ ويراستار:آذر امیرحسینی‌نیتهامر - نشر مرکز - 484 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 2 سال 1376 - 8000 نسخه - 23000 ریال - 1 -018-305-964 انتخاب
7- تاریخ ایران کیمبریج: از ظهور اسلام تا آمدن دولت سلجوقیان (از فروپاشی دولت ساسانیان تا آمدن سلجوقیان)
نويسنده:عبدالحسین زرین‌کوب ؛ نويسنده:مرتضی مطهری ؛ نويسنده:سیدحسین نصر - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 674 صفحه - جلد 4 - وزیری (گالینگور) - چاپ 8 سال 1389 - 2000 نسخه - 110000 ریال - 2 -0302-00-964-978 انتخاب
8- افسانه‌های ایرانی
نويسنده:لارنس‌پل الول‌ساتن ؛ مترجم:علی جواهرکلام - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1379 - 2000 نسخه - 5000 ریال - 8 -282-445-964 انتخاب
9- توپوزقلی میرزا: قصه‌های ایرانی
گردآورنده:لارنس‌پل الول‌ساتن ؛ به‌اهتمام:سیداحمد وکیلیان ؛ به‌اهتمام:زهره زنگنه - ثالث - 408 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1386 - 2200 نسخه - 55000 ریال - 8 -260-380-964-978 انتخاب
10- قصه‌های مشدی گلین خانم: 110 قصه‌ی عامیانه ایرانی
نويسنده:لارنس‌پل الول‌ساتن ؛ مترجم:آذر امیرحسینی‌نیتهامر ؛ مترجم:سیداحمد وکیلیان - نشر مرکز - 480 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 11 سال 1396 - 500 نسخه - 495000 ریال - 4 -018-305-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3