لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (12)
تالیف (0)
ترجمه (17)
تهران (17)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (17) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- امیل، یا، رساله‌ای در موضوع آموزش و پرورش
نويسنده:ژان‌ژاک روسو ؛ مترجم:غلامحسین زیرک‌زاده ؛ ويراستار:بابک حقایق - قاصدک صبا - 354 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1390 - 1000 نسخه - 88000 ریال - 7 -04-5675-600-978 انتخاب
2- امیل: رساله‌ای در باب آموزش و پرورش
نويسنده:ژان‌ژاک روسو ؛ مترجم:غلامحسین زیرک‌زاده - ناهید - 408 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1397 - 2200 نسخه - 420000 ریال - 8 -20-6205-964-978 انتخاب
3- امیل: رساله‌ای در باب آموزش و پرورش
نويسنده:ژان‌ژاک روسو ؛ مترجم:غلامحسین زیرک‌زاده - ناهید - 408 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3000 نسخه - 18000 ریال - 8 -20-6205-964 انتخاب
4- امیل: رساله‌ای در باب آموزش و پرورش
نويسنده:ژان‌ژاک روسو ؛ مترجم:غلامحسین زیرک‌زاده - ناهید - 408 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 8 -20-6205-964 انتخاب
5- امیل: رساله‌ای در باب آموزش و پرورش
نويسنده:ژان‌ژاک روسو ؛ مترجم:غلامحسین زیرک‌زاده - ناهید - 408 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1393 - 2200 نسخه - 160000 ریال - 8 -20-6205-964-978 انتخاب
6- امیل: رساله‌ای در باب آموزش و پرورش
نويسنده:ژان‌ژاک روسو ؛ مترجم:غلامحسین زیرک‌زاده - ناهید - 408 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1390 - 2200 نسخه - 95000 ریال - 8 -20-6205-964-978 انتخاب
7- تاریخ آلبر ماله: تاریخ رم
نويسنده:آلبر ماله ؛ مترجم:غلامحسین زیرک‌زاده - نشر سمیر - 396 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1384 - 2000 نسخه - 1 -47-6552-964 انتخاب
8- امیل، یا، رساله‌ای در موضوع آموزش و پرورش
نويسنده:ژان‌ژاک روسو ؛ مترجم:غلامحسین زیرک‌زاده ؛ ويراستار:بابک حقایق - قاصدک صبا - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 500 نسخه - 175000 ریال - 7 -04-5675-600-978 انتخاب
9- تاریخ رم
نويسنده:آلبر ماله ؛ نويسنده:ژول آیزاک ؛ مترجم:غلامحسین زیرک‌زاده - دنیای کتاب،علمی - 401 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1362 - 2000 نسخه - 10000 ریال - انتخاب
10- قرارداد اجتماعی
نويسنده:ژان‌ژاک روسو ؛ مترجم:غلامحسین زیرک‌زاده ؛ ويراستار:بابک حقایق - قاصدک صبا - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 300 نسخه - 140000 ریال - 7 -20-5675-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2