لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (0)
تالیف (1)
ترجمه (0)
تهران (1)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (1) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زمان و افق وجود: پرسش از زمان برحسب نظر هایدگر با نگاه به کتاب وجود و زمان
نويسنده:امیرحسن خواجوی ؛ ويراستار:حسام مسعودی ؛ گرافيست:مهرداد دولت‌آبادی - مقصد - 122 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1100 نسخه - 100000 ریال - 7 -6-94473-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1