لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (2)
تالیف (0)
ترجمه (8)
تهران (8)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (8) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نخستین قانون: کتاب سوم (واپسین نبرد پادشاهان)
نويسنده:جو ابرکرومبی ؛ مترجم:سعید سیمرغ - کتابسرای ‌تندیس - 888 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 850000 ریال - 8 -326-182-600-978 انتخاب
2- تیغ شمشیر
نويسنده:جو آبرکرامبی ؛ مترجم:سعید سیمرغ - کتابسرای ‌تندیس - 816 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 500 نسخه - 1100000 ریال - 8 -256-182-600-978 انتخاب
3- برجیس را بخر! و داستان‌های دیگر
نويسنده:آیزاک آسیموف ؛ مترجم:سعید سیمرغ - کتابسرای ‌تندیس - 336 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 3 -206-182-600-978 انتخاب
4- تیغ شمشیر
نويسنده:جو آبرکرامبی ؛ مترجم:سعید سیمرغ - کتابسرای ‌تندیس - 816 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 700 نسخه - 500000 ریال - 8 -256-182-600-978 انتخاب
5- نخستین قانون: کتاب دوم (پیش از آنکه به دار آویخته شوند)
نويسنده:جو ابرکرومبی ؛ مترجم:سعید سیمرغ - کتابسرای ‌تندیس - 792 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 600000 ریال - 8 -298-182-600-978 انتخاب
6- ریگی در آسمان
نويسنده:آیزاک آسیموف ؛ مترجم:سعید سیمرغ - کتابسرای ‌تندیس - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 300000 ریال - 1 -297-182-600-978 انتخاب
7- دروغ‌های لوک لامورا
نويسنده:اسکات لینچ ؛ مترجم:سعید سیمرغ - کتابسرای ‌تندیس - 688 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 850000 ریال - 2 -360-182-600-978 انتخاب
8- برجیس را بخر! و داستان‌های دیگر
نويسنده:آیزاک آسیموف ؛ مترجم:سعید سیمرغ - کتابسرای ‌تندیس - 334 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 500 نسخه - 460000 ریال - 3 -206-182-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1