لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(19)
چاپ مجدد (35)
تالیف (54)
ترجمه (0)
تهران (54)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (10)

تعداد یافت شده (54) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- هفت پیکر نظامی گنجوی (متن علمی و انتقادی) از روی قدیمی‌ترین نسخه‌های خطی قرن هشتم با ذکر اختلاف نسخ و شرح ابیات و معنی لغات و ترکیبات و کشف‌الابیات
مصحح:برات زنجانی - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 832 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1392 - 1000 نسخه - 280000 ریال - 1 -3417-03-964-978 انتخاب
2- دانشنامه در علم پزشکی
نويسنده:برات زنجانی ؛ نويسنده:مهدی تحقق - موسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران - دانشگاه مک گیل - 340 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1366 - 3000 نسخه - 1000 ریال - انتخاب
3- برگزیده‌ای از هفت پیکر نظامی گنجوی
به‌اهتمام:برات زنجانی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1390 - 2000 نسخه - 11500 ریال - 4 -0056-00-964-978 انتخاب
4- هفت پیکر نظامی گنجوی (متن علمی و انتقادی) از روی قدیمی‌ترین نسخه‌های خطی قرن هشتم با ذکر اختلاف نسخ و شرح ابیات و معنی لغات و ترکیبات و کشف‌الابیات
مصحح:برات زنجانی - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 834 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1388 - 1000 نسخه - 130000 ریال - 1 -3417-03-964-978 انتخاب
5- برگزیده اشعار سنائی
به‌اهتمام:برات زنجانی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 120 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1364 - 16500 نسخه - 130 ریال - انتخاب
6- خلاصه داستان گرشاسبنامه
گردآورنده:برات زنجانی - امیرکبیر - 68 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1390 - 2000 نسخه - 8200 ریال - 9 -0569-00-964-978 انتخاب
7- برگزیده‌ای از هفت پیکر نظامی گنجوی
به‌اهتمام:برات زنجانی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 960 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1364 - 16500 نسخه - 100 ریال - انتخاب
8- احوال و آثار و شرح مخزن‌الاسرار نظامی گنجوی
نويسنده:برات زنجانی - دانشگاه تهران - 660 صفحه - وزیری - چاپ 3 سال 1372 - 5000 نسخه - 32000 ریال - انتخاب
9- برگزیده اشعار سنائی
به‌اهتمام:برات زنجانی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 118 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1390 - 2000 نسخه - 15200 ریال - 3 -0079-00-964-978 انتخاب
10- برگزیده بهترین اشعار مثنوی
مصحح:حسین موسوی ؛ به‌اهتمام:برات زنجانی - نشر طلوع - 160 صفحه - جیبی - چاپ 1 سال 1364 - 10000 نسخه - 300 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6