لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (6)
تالیف (0)
ترجمه (9)
تهران (9)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (7)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (9) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خواهر بزرگ من برژیت
نويسنده:گوردون میس ؛ مترجم:ناصر زاهدی‌معصومی - شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - 39 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1372 - 5000 نسخه - 500 ریال - انتخاب
2- شیری در خانه
نويسنده:هانس پترسون ؛ مترجم:ناصر زاهدی‌معصومی - شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - 100 صفحه - چاپ 1 سال 1369 - 10000 نسخه - 500 ریال - انتخاب
3- شیری در خانه
نويسنده:هانس پترسون ؛ مترجم:ناصر زاهدی‌معصومی - شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - 100 صفحه - وزیری - چاپ 2 سال 1370 - 10000 نسخه - 500 ریال - انتخاب
4- آسفالتی‌ها
نويسنده:تاد استراسر ؛ مترجم:ناصر زاهدی‌معصومی ؛ ويراستار:ثمین نبی‌پور - افق - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 500 نسخه - 300000 ریال - 3 -109-353-600-978 انتخاب
5- شیری در خانه
نويسنده:هانس پترسون ؛ مترجم:ناصر زاهدی‌معصومی - شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - 100 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1373 - 5000 نسخه - 1500 ریال - انتخاب
6- خواهر بزرگ من برژیت
نويسنده:گودرون مبس ؛ مترجم:ناصر زاهدی‌معصومی - شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - 39 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1368 - 6000 نسخه - 240 ریال - انتخاب
7- خواهر بزرگ من برژیت
نويسنده:گردرون مبس ؛ مترجم:ناصر زاهدی‌معصومی - شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - 30 صفحه - چاپ 2 سال 1370 - 10000 نسخه - 180 ریال - انتخاب
8- آسفالتی‌ها
نويسنده:تاد استراسر ؛ مترجم:ناصر زاهدی‌معصومی ؛ ويراستار:ثمین نبی‌پور - افق - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1500 نسخه - 110000 ریال - 3 -109-353-600-978 انتخاب
9- شیری در خانه
نويسنده:هانس پترسون ؛ مترجم:ناصر زاهدی‌معصومی - شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - 100 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1375 - 5000 نسخه - 2500 ریال - 964-6209-05-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1