لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (25)
تالیف (0)
ترجمه (30)
تهران (30)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (28)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (30) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پرونده‌ی هیولای دریاچه‌ی سبز
نويسنده:میشل توری ؛ مترجم:ریحانه جعفری ؛ ويراستار:راحله عابدین‌نیا - پیام مشرق، کتابهای آلوچه - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1397 - 500 نسخه - 90000 ریال - 8 -31-6897-600-978 انتخاب
2- پرونده‌ی سطل آشغال زنده
نويسنده:میشل توری ؛ مترجم:ریحانه جعفری ؛ ويراستار:راحله عابدین‌نیا - پیام مشرق، کتابهای آلوچه - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1397 - 500 نسخه - 90000 ریال - 8 -44-6897-600-978 انتخاب
3- پرونده‌ی سطل آشغال زنده
نويسنده:میشل توری ؛ مترجم:ریحانه جعفری ؛ ويراستار:راحله عابدین‌نیا - پیام مشرق، کتابهای آلوچه - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 8 -44-6897-600-978 انتخاب
4- پرونده‌ی خانه‌ی اشباح
نويسنده:میشل توری ؛ مترجم:ریحانه جعفری ؛ ويراستار:راحله عابدین‌نیا - پیام مشرق، کتابهای آلوچه - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1397 - 500 نسخه - 90000 ریال - 4 -42-6897-600-978 انتخاب
5- پرونده‌ی جشن تولد حال به‌ هم زن
نويسنده:میشل توری ؛ مترجم:ریحانه جعفری ؛ تصويرگر:بارباراجوهانسن نیومن - پیام مشرق، کتابهای آلوچه - 98 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 40000 ریال - 8 -73-6897-600-978 انتخاب
6- پرونده‌ی هیولای دریاچه‌ی سبز
نويسنده:میشل توری ؛ مترجم:ریحانه جعفری ؛ ويراستار:راحله عابدین‌نیا - پیام مشرق، کتابهای آلوچه - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 500 نسخه - 45000 ریال - 8 -31-6897-600-978 انتخاب
7- پرونده‌ی معمای دایناسور
نويسنده:میشل توری ؛ مترجم:ریحانه جعفری ؛ تصويرگر:بارباراجانسن نیومن - پیام مشرق، کتابهای آلوچه - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 500 نسخه - 45000 ریال - 1 -72-6897-600-978 انتخاب
8- پرونده‌ی خانه‌ی اشباح
نويسنده:میشل توری ؛ مترجم:ریحانه جعفری ؛ ويراستار:راحله عابدین‌نیا - پیام مشرق، کتابهای آلوچه - 94 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 500 نسخه - 55000 ریال - 4 -42-6897-600-978 انتخاب
9- پرونده‌ی معمای دایناسور
نويسنده:میشل توری ؛ مترجم:ریحانه جعفری ؛ تصويرگر:بارباراجانسن نیومن - پیام مشرق، کتابهای آلوچه - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 500 نسخه - 55000 ریال - 1 -72-6897-600-978 انتخاب
10- پرونده‌ی خانه‌ی اشباح
نويسنده:میشل توری ؛ مترجم:ریحانه جعفری ؛ ويراستار:راحله عابدین‌نیا - پیام مشرق - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 500 نسخه - 45000 ریال - 4 -42-6897-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3