لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(15)
چاپ مجدد (5)
تالیف (0)
ترجمه (20)
تهران (20)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (20) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مغز و ذهن: قدم اول
نويسنده:آنگوس جلاتلی ؛ نويسنده:اسکار زارات ؛ مترجم:عبدالرحمن نجل‌رحیم - پردیس دانش،نشر و پژوهش شیرازه کتاب - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 1100 نسخه - 65000 ریال - 0 -30-2509-964-978 انتخاب
2- نظریه کوانتوم: قدم اول
نويسنده:جوزف مک‌اوی ؛ تصويرگر:اسکار زارات ؛ مترجم:مجتبی سلطانی - پردیس دانش - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 1100 نسخه - 65000 ریال - 6 -54-2509-964-978 انتخاب
3- مغز و ذهن: قدم اول
نويسنده:آنگوس جلاتلی ؛ نويسنده:اسکار زارات ؛ مترجم:عبدالرحمن نجل‌رحیم - شیرازه - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 2200 نسخه - 9000 ریال - 6 -30-6578-964 انتخاب
4- مارکسیسم: قدم اول
نويسنده:راپرت وودفین ؛ مترجم:محمدرضا فدایی ؛ تصويرگر:اسکار زارات - پردیس دانش - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 2200 نسخه - 75000 ریال - 0 -065-300-600-978 انتخاب
5- مغز و ذهن: قدم اول
نويسنده:آنگوس جلاتلی ؛ نويسنده:اسکار زارات ؛ مترجم:عبدالرحمن نجل‌رحیم - شیرازه - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 2200 نسخه - 9000 ریال - 6 -30-6578-964 انتخاب
6- نظریه کوانتوم: قدم اول
نويسنده:جوزف مک‌اوی ؛ نويسنده:اسکار زارات ؛ مترجم:مجتبی سلطانی - شیرازه - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 2200 نسخه - 12000 ریال - 0 -64-6578-964 انتخاب
7- نظریه کوانتوم (قدم اول)
نويسنده:جوزف مک‌اوی ؛ مترجم:اسکار زارات ؛ مترجم:مجتبی سلطانی - شیرازه کتاب ما - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1100 نسخه - 120000 ریال - 7 -52-8514-600-978 انتخاب
8- کیه‌ر کگور: قدم اول
نويسنده:دیو رابینسون ؛ مترجم:صالح نجفی ؛ طراح:اسکار زارات - پردیس دانش - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2200 نسخه - 60000 ریال - 9 -63-5711-600-978 انتخاب
9- مافیا: قدم اول
نويسنده:آرند اشنایدر ؛ نويسنده:اسکار زارات ؛ مترجم:رضا ثابتی - شیرازه - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 2200 نسخه - 12000 ریال - 0 -81-6578-964 انتخاب
10- اگزیستانسیالیسم: قدم اول
نويسنده:ریچارد آپیگنانسی ؛ نويسنده:اسکار زارات ؛ مترجم:حمیدرضا قوچانی - شیرازه کتاب ما - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1100 نسخه - 100000 ریال - 4 -24-8514-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2