لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(15)
چاپ مجدد (5)
تالیف (0)
ترجمه (20)
تهران (20)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (20) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نظریه کوانتوم: قدم اول
نويسنده:جوزف مک‌اوی ؛ طراح:اسکار زارات ؛ مترجم:مجتبی سلطانی - پردیس دانش،شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1100 نسخه - 32000 ریال - 6 -54-2509-964-978 انتخاب
2- مافیا: قدم اول
نويسنده:آرند اشنایدر ؛ نويسنده:اسکار زارات ؛ مترجم:رضا ثابتی - پردیس دانش،شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1100 نسخه - 25000 ریال - 2 -07-2509-964-978 انتخاب
3- نظریه کوانتوم (قدم اول)
نويسنده:جوزف مک‌اوی ؛ مترجم:اسکار زارات ؛ مترجم:مجتبی سلطانی - شیرازه کتاب ما - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1100 نسخه - 120000 ریال - 7 -52-8514-600-978 انتخاب
4- مغز و ذهن: قدم اول
نويسنده:آنگوس جلاتلی ؛ نويسنده:اسکار زارات ؛ مترجم:عبدالرحمن نجل‌رحیم - پردیس دانش،نشر و پژوهش شیرازه کتاب - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1100 نسخه - 25000 ریال - 0 -30-2509-964-978 انتخاب
5- اگزیستانسیالیسم: قدم اول
نويسنده:ریچارد آپیگنانسی ؛ نويسنده:اسکار زارات ؛ مترجم:حمیدرضا قوچانی - شیرازه کتاب ما - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 550 نسخه - 200000 ریال - 4 -24-8514-600-978 انتخاب
6- روانشناسی تکاملی: قدم اول
نويسنده:دیلن اونز ؛ مترجم:نورالدین رحمانیان ؛ طراح:اسکار زارات - پردیس دانش - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 2200 نسخه - 90000 ریال - 3 -84-2509-964-978 انتخاب
7- روان‌کاوی: قدم اول
نويسنده:ایوان وارد ؛ مترجم:وحید موسوی‌داور ؛ طراح:اسکار زارات - شیرازه کتاب ما - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1100 نسخه - 200000 ریال - 0 -43-6843-622-978 انتخاب
8- مغز و ذهن: قدم اول
نويسنده:آنگوس جلاتلی ؛ مترجم:عبدالرحمن نجل‌رحیم ؛ طراح:اسکار زارات - شیرازه کتاب ما - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1100 نسخه - 150000 ریال - 1 -67-8514-600-978 انتخاب
9- مغز و ذهن: قدم اول
نويسنده:آنگوس جلاتلی ؛ نويسنده:اسکار زارات ؛ مترجم:عبدالرحمن نجل‌رحیم - شیرازه - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 2200 نسخه - 9000 ریال - 6 -30-6578-964 انتخاب
10- روانشناسی تکاملی: قدم اول
نويسنده:دیلن اونز ؛ مترجم:نورالدین رحمانیان ؛ نقاش:اسکار زارات - شیرازه - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2200 نسخه - 12000 ریال - 5 -98-6578-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2