لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(46)
چاپ مجدد (79)
تالیف (122)
ترجمه (3)
تهران (124)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (125) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قهوه ترک
نويسنده:سمیرا سیدی ؛ ويراستار:افسانه نظری - علی - 664 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 425000 ریال - 6 -109-193-964-978 انتخاب
2- شیراز، خیابان افرا
نويسنده:زهرا اسماعیل‌زاده ؛ ويراستار:افسانه نظری - برکه خورشید - 432 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 270000 ریال - 3 -48-7507-600-978 انتخاب
3- شام کنیزان
نويسنده:میترا کریمی ؛ ويراستار:افسانه نظری - سخن - 276 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1100 نسخه - 350000 ریال - 2 -892-372-964-978 انتخاب
4- به خیالم ...
نويسنده:مرضیه قنبری ؛ ويراستار:افسانه نظری - سخن - 528 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1100 نسخه - 550000 ریال - 3 -907-372-964-978 انتخاب
5- شکلات تلخ
نويسنده:هما پوراصفهانی ؛ ويراستار:افسانه نظری - سخن - 432 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 1100 نسخه - 5 -903-372-964-978 انتخاب
6- اوراکل
نويسنده:هما پوراصفهانی ؛ ويراستار:افسانه نظری - سخن - 528 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 1100 نسخه - 6 -964-372-964-978 انتخاب
7- بندهای رنگی
نويسنده:بیتا فرخی ؛ ويراستار:افسانه نظری - سخن - 546 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1399 - 550 نسخه - 850000 ریال - 3 -978-372-964-978 انتخاب
8- یواشکی
نويسنده:عاطفه منجزی ؛ ويراستار:افسانه نظری - سخن - 738 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1399 - 550 نسخه - 950000 ریال - 1 -972-372-964-978 انتخاب
9- نمک گیر
نويسنده:معصومه بهارلویی ؛ ويراستار:افسانه نظری ؛ عكاس:نگار کرمی - سخن - 822 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1399 - 550 نسخه - 1100000 ریال - 0 -002-260-622-978 انتخاب
10- قهوه ترک
نويسنده:سمیرا سیدی ؛ ويراستار:افسانه نظری - علی - 664 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 800 نسخه - 425000 ریال - 6 -109-193-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 13