لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (1)
تالیف (0)
ترجمه (2)
تهران (2)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- برنامه‌ریزی و توسعه در ایران
نويسنده:جورج بی. بالدوین ؛ مترجم:میکائیل عظیمی - علم - 328 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 550 نسخه - 275000 ریال - 9 -747-224-964-978 انتخاب
2- برنامه‌ریزی و توسعه در ایران
نويسنده:جورج بی. بالدوین ؛ مترجم:میکائیل عظیمی - علم - 328 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 550 نسخه - 275000 ریال - 9 -747-224-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1