لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(15)
چاپ مجدد (38)
تالیف (1)
ترجمه (52)
تهران (52)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (53) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اعترافات
نويسنده:ژان‌ژاک روسو ؛ مترجم:مهستی بحرینی - نیلوفر - 848 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 6 سال 1392 - 1650 نسخه - 230000 ریال - 3 -266-448-964-978 انتخاب
2- امیل: رساله‌ای در باب آموزش و پرورش
نويسنده:ژان‌ژاک روسو ؛ مترجم:غلامحسین زیرک‌زاده - ناهید - 408 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1386 - 3000 نسخه - 45000 ریال - 8 -20-6205-964-978 انتخاب
3- امیل یا رساله‌ای در موضوع آموزش و پرورش
نويسنده:ژان‌ژاک روسو ؛ مترجم:غلامحسین زیرک‌زاده ؛ ويراستار:بابک حقایق - قاصدک صبا - 354 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 1500 نسخه - 85000 ریال - 7 -04-5675-600-978 انتخاب
4- قرارداد اجتماعی
نويسنده:ژان‌ژاک روسو ؛ مترجم:سعید حبیبی - ابر سفید - 382 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 85000 ریال - 6 -7-92545-600-978 انتخاب
5- قرارداد اجتماعی (متن و در زمینه متن)
نويسنده:ژان‌ژاک روسو ؛ مترجم:مرتضی کلانتریان - آگه - 580 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1100 نسخه - 230000 ریال - 2 -249-329-964-978 انتخاب
6- قرارداد اجتماعی (متن و در زمینه متن)
نويسنده:ژان‌ژاک روسو ؛ مترجم:مرتضی کلانتریان - آگه - 580 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1395 - 550 نسخه - 350000 ریال - 2 -249-329-964-978 انتخاب
7- امیل، یا، رساله‌ای در موضوع آموزش و پرورش
نويسنده:ژان‌ژاک روسو ؛ مترجم:غلامحسین زیرک‌زاده ؛ ويراستار:بابک حقایق - قاصدک صبا - 354 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1390 - 1000 نسخه - 88000 ریال - 7 -04-5675-600-978 انتخاب
8- امیل
نويسنده:ژان‌ژاک روسو ؛ مترجم:سعید مولوی ؛ ويراستار:نگین ایرانبان - ابر سفید - 632 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 550 نسخه - 240000 ریال - 6 -01-6988-600-978 انتخاب
9- امیل: رساله‌ای در باب آموزش و پرورش
نويسنده:ژان‌ژاک روسو ؛ مترجم:غلامحسین زیرک‌زاده - ناهید - 408 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1390 - 2200 نسخه - 95000 ریال - 8 -20-6205-964-978 انتخاب
10- اعترافات
نويسنده:ژان‌ژاک روسو ؛ مترجم:مهستی بحرینی - نیلوفر - 848 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1386 - 1650 نسخه - 98000 ریال - 2 -266-448-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6