لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(15)
چاپ مجدد (36)
تالیف (1)
ترجمه (50)
تهران (50)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (51) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قرارداداجتماعی = اصول حقوق سیاسی
نويسنده:ژان‌ژاک روسو ؛ مترجم:منوچهر کیا - گنجینه - 238 صفحه - وزیری - چاپ 3 سال 1367 - 5000 نسخه - 600 ریال - انتخاب
2- قرارداد اجتماعی (متن و در زمینه متن)
نويسنده:ژان‌ژاک روسو ؛ مترجم:مرتضی کلانتریان - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 594 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1389 - 1100 نسخه - 85000 ریال - 3 -134-416-964 انتخاب
3- امیل، یا، آموزش و پرورش
نويسنده:ژان‌ژاک روسو ؛ مترجم:منوچهر کیا - گنجینه - 568 صفحه - چاپ 6 سال 1368 - 5800 نسخه - 2100 ریال - انتخاب
4- امیل: رساله‌ای در باب آموزش و پرورش
نويسنده:ژان‌ژاک روسو ؛ مترجم:غلامحسین زیرک‌زاده - ناهید - 408 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1396 - 2200 نسخه - 220000 ریال - 8 -20-6205-964-978 انتخاب
5- امیل: رساله‌ای در باب آموزش و پرورش
نويسنده:ژان‌ژاک روسو ؛ مترجم:غلامحسین زیرک‌زاده - ناهید - 408 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1388 - 2200 نسخه - 72000 ریال - 8 -20-6205-964-978 انتخاب
6- امیل، یا، آموزش و پرورش
نويسنده:ژان‌ژاک روسو ؛ مترجم:منوچهر کیا - گنجینه - 572 صفحه - وزیری - چاپ 5 سال 1367 - 2000 نسخه - 1700 ریال - انتخاب
7- اعترافات
نويسنده:ژان‌ژاک روسو ؛ مترجم:مهستی بحرینی - نیلوفر - 848 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 6 سال 1392 - 1650 نسخه - 230000 ریال - 3 -266-448-964-978 انتخاب
8- امیل: رساله‌ای در باب آموزش و پرورش
نويسنده:ژان‌ژاک روسو ؛ مترجم:غلامحسین زیرک‌زاده - ناهید - 408 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1397 - 2200 نسخه - 420000 ریال - 8 -20-6205-964-978 انتخاب
9- امیل، یا، آموزش و پرورش
نويسنده:ژان‌ژاک روسو ؛ مترجم:منوچهر کیا - دریا،[گنجینه] - 568 صفحه - چاپ 1 سال 1362 - 750 ریال - انتخاب
10- قرارداد اجتماعی (متن و در زمینه متن)
نويسنده:ژان‌ژاک روسو ؛ مترجم:مرتضی کلانتریان - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 592 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 2200 نسخه - 25000 ریال - 3 -134-416-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6