لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (2)
تالیف (1)
ترجمه (7)
تهران (7)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (8) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نیوتون و فیزیک کلاسیک: قدم اول
نويسنده:ویلیام رانکین ؛ مترجم:مجتبی سلطانی - شیرازه - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2200 نسخه - 12000 ریال - 2 -77-6578-964 انتخاب
2- نظریه کوانتوم: قدم اول
نويسنده:جوزف مک‌اوی ؛ نويسنده:اسکار زارات ؛ مترجم:مجتبی سلطانی - شیرازه - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 2200 نسخه - 12000 ریال - 0 -64-6578-964 انتخاب
3- نظریه کوانتوم: قدم اول
نويسنده:جوزف مک‌اوی ؛ نويسنده:اسکار زارات ؛ مترجم:مجتبی سلطانی - شیرازه - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 1100 نسخه - 12000 ریال - 0 -64-6578-964 انتخاب
4- نظریه کوانتوم: قدم اول
نويسنده:جوزف مک‌اوی ؛ طراح:اسکار زارات ؛ مترجم:مجتبی سلطانی - پردیس دانش،شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1100 نسخه - 32000 ریال - 6 -54-2509-964-978 انتخاب
5- نظریه کوانتوم: قدم اول
نويسنده:جوزف مک‌اوی ؛ تصويرگر:اسکار زارات ؛ مترجم:مجتبی سلطانی - پردیس دانش - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 1100 نسخه - 65000 ریال - 6 -54-2509-964-978 انتخاب
6- نیوتون و فیزیک کلاسیک: قدم اول
نويسنده:ویلیام رانکین ؛ مترجم:مجتبی سلطانی - پردیس دانش - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1100 نسخه - 65000 ریال - 4 -97-5711-600-978 انتخاب
7- هندسه شکنه‌ای (قدم اول)
نويسنده:نایجل لموار ؛ نويسنده:ویل رود ؛ مترجم:مجتبی سلطانی - پردیس دانش - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2200 نسخه - 60000 ریال - 2 -62-5711-600-978 انتخاب
8- روش تدریس و بررسی کتاب علوم تجربی دوره ابتدایی
نويسنده:خداویردی عباس‌زاده ؛ نويسنده:محمد وفا ؛ نويسنده:اسماعیل علی‌پور - پژوهش‌های دانشگاه - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 3 -5-95293-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1