لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(18)
چاپ مجدد (24)
تالیف (0)
ترجمه (42)
تهران (42)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (42)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (42) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- می‌گویم "نه"! (درباره‌ی فشار همسالان)
نويسنده:جولیا کوک ؛ مترجم:سینا امینی ؛ ويراستار:سیما سودخواه - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 2000 نسخه - 70000 ریال - 0 -643-389-964-978 انتخاب
2- چنگالی که بوی بد می‌داد
نويسنده:جولیا کوک ؛ مترجم:هایده عبدالحسین‌زاده ؛ تصويرگر:آنیتا دوفالا - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2000 نسخه - 3 -061-477-600-978 انتخاب
3- خالی‌بندی
نويسنده:جولیا کوک ؛ مترجم:عرفانه جوادپور ؛ ويراستار:سیما سودخواه - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 2000 نسخه - 140000 ریال - 3 -626-389-964-978 انتخاب
4- بادکنک غمگین چطور خوشحال شد؟
نويسنده:جولیا کوک ؛ مترجم:عرفانه جوادپور ؛ ويراستار:سیما سودخواه - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 2000 نسخه - 65000 ریال - 6 -641-389-964-978 انتخاب
5- پاستیل‌های ضدقلدری
نويسنده:جولیا کوک ؛ مترجم:عرفانه جوادپور ؛ ويراستار:سیما سودخواه - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 3000 نسخه - 40000 ریال - 7 -644-389-964-978 انتخاب
6- من نگرانم: درباره‌ی احساسات
نويسنده:ایزابل توماس ؛ مترجم:هایده کروبی ؛ ويراستار:سیما سودخواه - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 2000 نسخه - 65000 ریال - 2 -665-389-964-978 انتخاب
7- غر می‌زنم، غر می‌زنم، غر می‌زنم ...
نويسنده:جولیا کوک ؛ مترجم:هایده عبدالحسین‌زاده ؛ تصويرگر:آنیتا دوفالا - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 3000 نسخه - 70000 ریال - 4 -064-477-600-978 انتخاب
8- رفتارهای سرمیزی
نويسنده:جولیا کوک ؛ مترجم:هایده عبدالحسین‌زاده ؛ تصويرگر:آنیتا دوفالا - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 2000 نسخه - 140000 ریال - 0 -062-477-600-978 انتخاب
9- خالی‌بندی
نويسنده:جولیا کوک ؛ مترجم:عرفانه جوادپور ؛ ويراستار:سیما سودخواه - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 3 -626-389-964-978 انتخاب
10- قانون برای من نیست
نويسنده:جولیا کوک ؛ مترجم:هایده عبدالحسین‌زاده ؛ مترجم:شهرام رجب‌زاده - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2000 نسخه - 70000 ریال - 4 -035-477-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5