لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(59)
چاپ مجدد (74)
تالیف (0)
ترجمه (133)
تهران (133)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (133)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (133) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گیر افتادم!: مقابله با آزار جنسی
نويسنده:جولیا کوک ؛ مترجم:مریم رضازاده - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2000 نسخه - 70000 ریال - 2 -821-389-964-978 انتخاب
2- مسخره‌ام نکن!
نويسنده:جولیا کوک ؛ مترجم:راحیل ذبیحی ؛ ويراستار:سیما سودخواه - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 3000 نسخه - 3 -639-389-964-978 انتخاب
3- کار گروهی
نويسنده:جولیا کوک ؛ مترجم:سینا امینی ؛ ويراستار:سیما سودخواه - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 55000 ریال - 4 -645-389-964-978 انتخاب
4- وسط حرف دیگران نپر!
نويسنده:جولیا کوک ؛ مترجم:سینا امینی ؛ ويراستار:سیما سودخواه - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1000 نسخه - 55000 ریال - 9 -624-389-964-978 انتخاب
5- با برنامه‌ریزی همه‌ی کارها ردیف می‌شود!: تمرین برنامه‌ریزی برای تقویت مغز
نويسنده:جولیا کوک ؛ مترجم:لیلا کاشانی‌وحید ؛ تصويرگر:میشل‌هازلوود هاید - مهرسا - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 7 -3-97510-600-978 انتخاب
6- بدترین روز زندگی من!: تقویت مهارت توجه به راهنمایی‌ها
نويسنده:جولیا کوک ؛ مترجم:میترا جهرمی ؛ تصويرگر:کلسی دوویرد - مهرسا - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 3 -03-9890-600-978 انتخاب
7- زرنگ‌تر از جیش و پی‌پی!
نويسنده:جولیا کوک ؛ نويسنده:لورا یانا ؛ مترجم:هایده عبدالحسین‌زاده - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 5 -140-477-600-978 انتخاب
8- دلم می‌خواهد هر کاری دوست دارم بکنم
نويسنده:جولیا کوک ؛ مترجم:سینا امینی ؛ ويراستار:سیما سودخواه - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 2000 نسخه - 200000 ریال - 8 -647-389-964-978 انتخاب
9- نه شنیدن را دوست ندارم!: آموزش مهارت «نه شنیدن» و «مخالفت صحیح»
نويسنده:جولیا کوک ؛ مترجم:زهرا غفاری ؛ ويراستار:فاطمه صادقیان - مهرسا،مهر و ماه نو - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1399 - 2000 نسخه - 120000 ریال - 1 -23-9890-600-978 انتخاب
10- واقعا این را تو گفتی؟!
نويسنده:جولیا کوک ؛ مترجم:هایده عبدالحسین‌زاده ؛ تصويرگر:کلسی دوویرد - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2000 نسخه - 70000 ریال - 5 -038-477-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 14