لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (11)
تالیف (0)
ترجمه (20)
تهران (20)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (20) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- در غرب خبری نیست
نويسنده:اریش‌ماریا رمارک ؛ مترجم:پرویز شهدی - صدای معاصر - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1100 نسخه - 75000 ریال - 7 -78-6494-964-978 انتخاب
2- گذشته یک مرد
نويسنده:اریش‌ماریا رمارک ؛ مترجم:جمشید صداقت‌نژاد - مرید حق - 122 صفحه - رقعی - چاپ 2 سال 1363 - 5000 نسخه - 200 ریال - انتخاب
3- گذشته یک مرد
نويسنده:اریش‌ماریا رمارک ؛ مترجم:جمشید صداقت‌نژاد - صداقت‌نژاد - 144 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1362 - 5000 نسخه - 200 ریال - انتخاب
4- آخرین ایستگاه
نويسنده:اریش‌ماریا رمارک ؛ مترجم:همایون نوراحمر - مرزبان - 158 صفحه - چاپ 1 سال 1362 - 2000 نسخه - انتخاب
5- وقتی برای زندگی و وقتی برای مرگ
نويسنده:اریش‌ماریا رمارک ؛ مترجم:شریف لنکرانی - امیرکبیر - 400 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 1000 نسخه - 75000 ریال - 7 -1412-00-964-978 انتخاب
6- از عشق با من حرف بزن
نويسنده:اریش‌ماریا رمارک ؛ مترجم:پرویز شهدی - به‌سخن،مجید - 544 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 500000 ریال - 8 -43-7987-600-978 انتخاب
7- وقتی برای زندگی و وقتی برای مرگ
نويسنده:اریش‌ماریا رمارک ؛ مترجم:شریف لنکرانی - امیرکبیر - 400 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 7 -1412-00-964-978 انتخاب
8- در غرب خبری نیست
نويسنده:اریش‌ماریا رمارک ؛ مترجم:سیروس تاجبخش - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 212 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1397 - 1000 نسخه - 130000 ریال - 4 -624-121-600-978 انتخاب
9- در غرب خبری نیست
نويسنده:اریش‌ماریا رمارک ؛ مترجم:سیروس تاجبخش - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 212 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1397 - 1000 نسخه - 110000 ریال - 4 -624-121-600-978 انتخاب
10- بازگشت
نويسنده:اریش‌ماریا رمارک ؛ مترجم:جمشید صادق‌پور - کتابهای جیبی - 340 صفحه - چاپ 1 سال 1362 - 280 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2