لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(56)
چاپ مجدد (137)
تالیف (8)
ترجمه (185)
تهران (193)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (177)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (193) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اکو: داستان آیوی
نويسنده:پام‌مونیوس رایان ؛ مترجم:فروغ منصورقناعی ؛ ويراستار:فاطمه فدایی‌حسین - پرتقال - 204 صفحه - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 0 -87-8111-600-978 انتخاب
2- اژدهای رنگین کمان
نويسنده:تریسی وست ؛ مترجم:رویا زنده‌بودی ؛ ويراستار:فاطمه فدایی‌حسین - پرتقال - 102 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1000 نسخه - 170000 ریال - 2 -176-462-600-978 انتخاب
3- اکو: داستان فردریش
نويسنده:پام‌مونیوس رایان ؛ مترجم:فروغ منصورقناعی ؛ ويراستار:فاطمه فدایی‌حسین - پرتقال - 162 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1396 - 1000 نسخه - 160000 ریال - 8 -52-8111-600-978 انتخاب
4- چهار فصل سرگرمی برای تحرک و تندرستی: مجموعه فعالیتهای جسمانی برای کودکان نوپا و پیش‌دبستانی: سرگرمی‌های تابستان‌
نويسنده:تریش کافنر ؛ مترجم:سیدحسین فدایی‌حسین ؛ مترجم:فاطمه فدایی‌حسین - امیرکبیر، کتابهای شکوفه - 80 صفحه - (در4جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 0 -072-301-964-978 انتخاب
5- اژدهای خورشید
نويسنده:تریسی وست ؛ مترجم:رویا زنده‌بودی ؛ ويراستار:فاطمه فدایی‌حسین - پرتقال - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 1000 نسخه - 130000 ریال - 7 -168-462-600-978 انتخاب
6- اکو: داستان آیوی
نويسنده:پام‌مونیوس رایان ؛ مترجم:فروغ منصورقناعی ؛ ويراستار:فاطمه فدایی‌حسین - پرتقال - 200 صفحه - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1397 - 1000 نسخه - 190000 ریال - 0 -87-8111-600-978 انتخاب
7- اوراند هریس: زندگی، اندیشه و آثار (از فقر تا ثروت، به سوی خانه، رابین کوتوله، داستان هاک‌فین)
نويسنده:اوراند هریس ؛ مقدمه:لاول سوارتزل ؛ مترجم:سیدحسین فدایی‌حسین - نمایش - 294 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 2 -4-97932-600-978 انتخاب
8- هتل پنج بلوط: مثل یک خانه
نويسنده:کلی جرج ؛ مترجم:زینب خامه‌یار ؛ ويراستار:فاطمه فدایی‌حسین - پرتقال - 128 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 8 -484-462-600-978 انتخاب
9- یک کودک‌ربایی
نويسنده:پگ کرت ؛ مترجم:صبا زردکانلو ؛ ويراستار:فاطمه فدایی‌حسین - پرتقال - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 1000 نسخه - 350000 ریال - 6 -574-462-600-978 انتخاب
10- دختری که ماه را نوشید!
نويسنده:کلی‌ریگن بارنهیل ؛ مترجم:فروغ منصورقناعی ؛ ويراستار:فاطمه فدایی‌حسین - پرتقال - 292 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 19 سال 1397 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 1 -81-8347-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 20