لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(46)
چاپ مجدد (31)
تالیف (35)
ترجمه (42)
تهران (76)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (77) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کتاب مزامیر(زبور داود)
ويراستار:عباس رکنی - افکار - 276 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2000 نسخه - 20000 ریال - 6 -39-7858-964 انتخاب
2- هنر طراحی چهره‌ها و ترکیب‌ها
نويسنده:دبراکافمن یون ؛ مترجم:الهام‌السادات رضایی ؛ ويراستار:عباس رکنی - برگ نگار - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 5 -21-7352-964-978 انتخاب
3- طراحی سگ‌ها
نويسنده:نولان استیسی ؛ مترجم:پیمانه پاکیزه‌روح ؛ ويراستار:عباس رکنی - برگ نگار - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 1000 نسخه - 38000 ریال - 1 -29-7352-964-978 انتخاب
4- دیوان خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی
شاعر:شمس‌الدین‌محمد حافظ ؛ مصحح:عباس رکنی ؛ خطاط:محمد نجفی‌زاده - چاو - 576 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1392 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 5 -22-2554-964-978 انتخاب
5- شاهنامه فردوسی بر اساس چاپ مسکو
شاعر:ابوالقاسم فردوسی ؛ مصحح:محمدنوری عثمانوف ؛ مصحح:عبدالرحمن طاهرجانوف - شورآفرین - 522 صفحه - (در4جلد ) - جلد 4 - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 1100 نسخه - 6 -06-2995-964-978 انتخاب
6- ترکیب‌بندی پویا
نويسنده:ویلیام پاول ؛ مترجم:پیمانه پاکیزه‌روح ؛ ويراستار:عباس رکنی - برگ نگار - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 1000 نسخه - 38000 ریال - 8 -33-7352-964-978 انتخاب
7- شناخت ارزش‌های نور
نويسنده:کن گلدمن ؛ مترجم:پروین شیخی ؛ ويراستار:عباس رکنی - برگ نگار - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 500 نسخه - 38000 ریال - 5 -34-7352-964-978 انتخاب
8- شاهنامه فردوسی بر اساس چاپ مسکو
شاعر:ابوالقاسم فردوسی ؛ مصحح:محمدنوری عثمانوف ؛ مصحح:عبدالرحمن طاهرجانوف - شورآفرین - 460 صفحه - (در4جلد ) - جلد 2 - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 1100 نسخه - 2 -04-2995-964-978 انتخاب
9- طراحی طبیعی چهره‌ها
نويسنده:لنس ریچلین ؛ مترجم:پیمانه پاکیزه‌روح ؛ ويراستار:عباس رکنی - برگ نگار - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 1000 نسخه - 38000 ریال - 0 -39-7352-964-978 انتخاب
10- طراحی سگ‌ها
نويسنده:نولان استیسی ؛ مترجم:پیمانه پاکیزه‌روح ؛ ويراستار:عباس رکنی - برگ نگار - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 500 نسخه - 38000 ریال - 1 -29-7352-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8