لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (4)
تالیف (0)
ترجمه (9)
تهران (9)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (9) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دریای بیکران
نويسنده:ریچارد ینسی ؛ مترجم:مهنام عبادی ؛ مترجم:نیما کهندانی - باژ - 400 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1100 نسخه - 240000 ریال - 1 -23-8941-600-978 انتخاب
2- دریای بیکران
نويسنده:ریچارد ینسی ؛ مترجم:مهنام عبادی ؛ مترجم:نیما کهندانی - باژ - 400 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 1100 نسخه - 260000 ریال - 1 -23-8941-600-978 انتخاب
3- دریای بیکران
نويسنده:ریچارد ینسی ؛ مترجم:مهنام عبادی ؛ ويراستار:نیما کهندانی - بهداد - 400 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1100 نسخه - 200000 ریال - 8 -3-95546-600-978 انتخاب
4- آخرین ستاره
نويسنده:ریچارد ینسی ؛ مترجم:مهنام عبادی - باژ - 482 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1100 نسخه - 345000 ریال - 8 -24-8941-600-978 انتخاب
5- موج پنجم
نويسنده:ریچارد ینسی ؛ مترجم:مهنام عبادی ؛ ويراستار:نیما کهندانی - باژ - 582 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 700 نسخه - 462000 ریال - 4 -22-8941-600-978 انتخاب
6- موج پنجم
نويسنده:ریچارد ینسی ؛ مترجم:مهنام عبادی ؛ ويراستار:نیما کهندانی - باژ - 580 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1100 نسخه - 380000 ریال - 4 -22-8941-600-978 انتخاب
7- موج پنجم
نويسنده:ریچارد ینسی ؛ مترجم:ویدا اسلامیه - کتابسرای ‌تندیس - 640 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 330000 ریال - 5 -161-182-600-978 انتخاب
8- دریای بیکران
نويسنده:ریچارد ینسی ؛ مترجم:مهنام عبادی ؛ ويراستار:نیما کهندانی - بهداد - 400 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 1100 نسخه - 222000 ریال - 8 -3-95546-600-978 انتخاب
9- دریای بیکران
نويسنده:ریچارد ینسی ؛ مترجم:مهنام عبادی ؛ مترجم:نیما کهندانی - باژ - 400 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1100 نسخه - 230000 ریال - 1 -23-8941-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1