لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (4)
تالیف (1)
ترجمه (7)
تهران (8)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (8) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ده سیاهپوست کوچولو
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:محمد قصاع ؛ ويراستار:یونس رزمی‌پور - نشر آبنوس - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1375 - 3000 نسخه - 5500 ریال - انتخاب
2- خورشید عریان
نويسنده:آیزاک آسیموف ؛ مترجم:هروس شبانی ؛ ويراستار:یونس رزمی‌پور - شقایق - 368 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 3000 نسخه - 7500 ریال - 4 -01-5542-964 انتخاب
3- شبانگاه
نويسنده:آیزاک آسیموف ؛ نويسنده:رابرت سیلوربرگ ؛ مترجم:حسن اصغری - شقایق - 326 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1374 - 5000 نسخه - 5500 ریال - انتخاب
4- ماجرای فضا
نويسنده:آیزاک آسیموف ؛ مترجم:حسن اصغری ؛ ويراستار:یونس رزمی‌پور - شقایق - 333 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1374 - 5000 نسخه - 5500 ریال - انتخاب
5- ماجرای فضا
نويسنده:آیزاک آسیموف ؛ مترجم:حسن اصغری ؛ ويراستار:یونس رزمی‌پور - شقایق - 336 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1375 - 3000 نسخه - 6500 ریال - انتخاب
6- شبانگاه
نويسنده:آیزاک آسیموف ؛ مترجم:حسن اصغری ؛ ويراستار:یونس رزمی‌پور - شقایق - 328 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1375 - 3000 نسخه - 6500 ریال - انتخاب
7- سکوت عشق
نويسنده:ماندانا نوروزی ؛ ويراستار:یونس رزمی‌پور - جاجرمی - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 5000 نسخه - 7500 ریال - 2 -07-6766-964 انتخاب
8- آرایش و زیبائی: مراقبت از مو، پوست و بدن
نويسنده:بلوسم کوچار ؛ مترجم: صمدی ؛ مترجم: قاسمیان - نشر آبنوس - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1374 - 5000 نسخه - 5000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1