لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (11)
تالیف (0)
ترجمه (17)
تهران (16)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (17) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- 50 استراتژی برتر برای تصمیم‌گیری بهتر
نويسنده:میکائل کروگروس ؛ نويسنده:رومن چپلر ؛ مترجم:لاله مهدی‌نژاد - شیدمهر - 232 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 1 -7-92854-600-978 انتخاب
2- کتاب تغییر: 50 الگو برای توصیف رخدادها
نويسنده:میکائل کروگروس ؛ نويسنده:رومن چپلر ؛ مترجم:مریم تقدیسی - ققنوس - 182 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1397 - 1100 نسخه - 180000 ریال - 1 -132-278-600-978 انتخاب
3- کتاب تصمیم‌: 50 الگو برای تفکر راهبردی
نويسنده:میکائل کروگروس ؛ نويسنده:رومن چپلر ؛ مترجم:مریم تقدیسی - ققنوس - 178 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1396 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 3 -138-278-600-978 انتخاب
4- کتاب سوال: چه چیز باعث می‌شود پاسخ بدهید؟
نويسنده:میکائل کروگروس ؛ نويسنده:رومن چپلر ؛ مترجم:مریم تقدیسی - ققنوس - 170 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1397 - 1100 نسخه - 180000 ریال - 8 -117-278-600-978 انتخاب
5- تصمیم‌گیری: 50 مدل برای تفکر راهبردی
نويسنده:میکائل کروگروس ؛ نويسنده:رومن چپلر ؛ مترجم:پریا مسیبی‌داریانی - مهد پژوهش - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 1000 نسخه - 500000 ریال - 3 -7-96098-622-978 انتخاب
6- کتاب تغییر: 50 الگو برای توصیف رخدادها
نويسنده:میکائل کروگروس ؛ نويسنده:رومن چپلر ؛ مترجم:مریم تقدیسی - ققنوس - 180 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1398 - 1500 نسخه - 210000 ریال - 1 -132-278-600-978 انتخاب
7- کتاب سوال: چه چیز باعث می‌شود پاسخ بدهید؟
نويسنده:میکائل کروگروس ؛ نويسنده:رومن چپلر ؛ مترجم:مریم تقدیسی - ققنوس - 168 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 1500 نسخه - 100000 ریال - 8 -117-278-600-978 انتخاب
8- کتاب تصمیم‌: 50 الگو برای تفکر راهبردی
نويسنده:میکائل کروگروس ؛ نويسنده:رومن چپلر ؛ مترجم:مریم تقدیسی - ققنوس - 178 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1395 - 1100 نسخه - 140000 ریال - 3 -138-278-600-978 انتخاب
9- کتاب تصمیم‌: 50 الگو برای تفکر راهبردی
نويسنده:میکائل کروگروس ؛ نويسنده:رومن چپلر ؛ مترجم:مریم تقدیسی - ققنوس - 176 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 5 سال 1398 - 1500 نسخه - 210000 ریال - 3 -138-278-600-978 انتخاب
10- کتاب تصمیم‌: 50 الگو برای تفکر راهبردی
نويسنده:میکائل کروگروس ؛ نويسنده:رومن چپلر ؛ مترجم:مریم تقدیسی - ققنوس - 176 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1397 - 1100 نسخه - 180000 ریال - 3 -138-278-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2