لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(17)
چاپ مجدد (22)
تالیف (39)
ترجمه (0)
تهران (39)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (12)

تعداد یافت شده (39) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- Fast grammar: گرامر جامع آزمون های زبان
نويسنده:مهرداد زنگیه‌وندی - جنگل،جاودانه - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 8 -657-316-600-978 انتخاب
2- Fast grammar: گرامر جامع آزمون‌هاي زبان
نويسنده:مهرداد زنگیه‌وندی - جنگل،جاودانه - 282 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 1500 نسخه - 200000 ریال - 8 -657-316-600-978 انتخاب
3- درک مطلب جامع آزمون‌های زبان = Fast reading
نويسنده:مهرداد زنگیه‌وندی - جنگل،جاودانه - 132 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 2 -592-316-600-978 انتخاب
4- Fast grammar: گرامر جامع آزمون های زبان
نويسنده:مهرداد زنگیه‌وندی - جنگل،جاودانه - 280 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1397 - 4000 نسخه - 290000 ریال - 8 -657-316-600-978 انتخاب
5- FastVocab (EPT) واژگان جامع شامل: لغات کتاب‌های 504، اسنشل تافل و 1100 واژه مبتنی بر روش یادگیری پایدار لاینتر ...
نويسنده:مهرداد زنگیه‌وندی ؛ ويراستار:سجاد زنگیه‌وندی ؛ ويراستار:فرزام رزمگیر - جنگل،جاودانه - 346 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 3000 نسخه - 200000 ریال - 8 -756-316-600-978 انتخاب
6- Fast Bank (EPT): بانک جامع سوالات آزمون EPT ادوار گذشته ‬‬
نويسنده:مهرداد زنگیه‌وندی ؛ ويراستار:دانیال جعفرنیا - جنگل،جاودانه - 338 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 320000 ریال - 4 -642-316-600-978 انتخاب
7- Fast bank (EPT(: بانک جامع سوالات EPT ادوار گذشته
نويسنده:مهرداد زنگیه‌وندی - جنگل،جاودانه - 360 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 2200 نسخه - 700000 ریال - 5 -017-238-622-978 انتخاب
8- درک مطلب جامع آزمون‌های زبان= Fast reading
نويسنده:مهرداد زنگیه‌وندی - جنگل،جاودانه - 130 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 1200 نسخه - 100000 ریال - 2 -592-316-600-978 انتخاب
9- Fast Vocab (EPT) واژگان جامع شامل: لغات کتاب‌های 504، اسنشل تافل و 1100 واژه مبتنی بر روش یادگیری پایدار لاینتر ...
نويسنده:مهرداد زنگیه‌وندی ؛ ويراستار:سجاد زنگیه‌وندی ؛ ويراستار:فرزام رزمگیر - جنگل،جاودانه - 346 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 2500 نسخه - 350000 ریال - 8 -756-316-600-978 انتخاب
10- Fast Vocab (EPT) واژگان جامع شامل: لغات کتاب‌های 504، اسنشل تافل و 1100 واژه مبتنی بر روش یادگیری پایدار لاینتر ...
نويسنده:مهرداد زنگیه‌وندی ؛ ويراستار:سجاد زنگیه‌وندی ؛ ويراستار:فرزام رزمگیر - جنگل،جاودانه - 346 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 1500 نسخه - 690000 ریال - 8 -756-316-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4