لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(17)
چاپ مجدد (24)
تالیف (41)
ترجمه (0)
تهران (41)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (13)

تعداد یافت شده (41) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آموزش سریع مکالمه زبان انگلیسی با متد نصرت نوین
نويسنده:امیرحمزه غلامی ؛ ويراستار:مهرداد زنگیه‌وندی ؛ ويراستار:الهام غلامی - جنگل،جاودانه - 136 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 3000 نسخه - 160000 ریال - 5 -281-316-600-978 انتخاب
2- آموزش سریع مکالمه زبان انگلیسی با متد نصرت نوین
نويسنده:امیرحمزه غلامی ؛ ويراستار:مهرداد زنگیه‌وندی ؛ ويراستار:الهام غلامی - جنگل،جاودانه - 136 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 2000 نسخه - 160000 ریال - 5 -281-316-600-978 انتخاب
3- Fast grammar: گرامر جامع آزمون های زبان
نويسنده:مهرداد زنگیه‌وندی - جنگل،جاودانه - 280 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1397 - 4000 نسخه - 290000 ریال - 8 -657-316-600-978 انتخاب
4- Fast bank (EPT(: بانک جامع سوالات EPT ادوار گذشته
نويسنده:مهرداد زنگیه‌وندی - جنگل،جاودانه - 360 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 2200 نسخه - 700000 ریال - 5 -017-238-622-978 انتخاب
5- Fast bank (EPT): بانک جامع سوالات آزمون EPT ادوار گذشته
نويسنده:مهرداد زنگیه‌وندی ؛ ويراستار:دانیال جعفرنیا - جنگل،جاودانه - 482 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1500 نسخه - 400000 ریال - 2 -790-316-600-978 انتخاب
6- Fast Vocab (EPT) واژگان جامع شامل: لغات کتاب‌های 504، اسنشل تافل و 1100 واژه مبتنی بر روش یادگیری پایدار لاینتر ...
نويسنده:مهرداد زنگیه‌وندی ؛ ويراستار:سجاد زنگیه‌وندی ؛ ويراستار:فرزام رزمگیر - جنگل،جاودانه - 346 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 1500 نسخه - 690000 ریال - 8 -756-316-600-978 انتخاب
7- Fast grammar: گرامر جامع آزمون های زبان
نويسنده:مهرداد زنگیه‌وندی - جنگل،جاودانه - 280 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 3000 نسخه - 200000 ریال - 8 -657-316-600-978 انتخاب
8- Fast grammar lite: مرور شب امتحان
نويسنده:مهرداد زنگیه‌وندی - جنگل،جاودانه - 184 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1398 - 1200 نسخه - 550000 ریال - 5 -033-238-622-978 انتخاب
9- درک مطلب جامع آزمون‌های زبان = Fast reading
نويسنده:مهرداد زنگیه‌وندی - جنگل،جاودانه - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 2 -592-316-600-978 انتخاب
10- Fast grammar گرامر جامع آزمون‌های زبان
نويسنده:مهرداد زنگیه‌وندی - جنگل،جاودانه - 218 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 230000 ریال - 0 -567-316-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5