لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(17)
چاپ مجدد (21)
تالیف (38)
ترجمه (0)
تهران (38)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (12)

تعداد یافت شده (38) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- Fast reading (EPT, MSRT, MHLE, ...): درک مطلب جامع آزمون‌های زبان
نويسنده:مهرداد زنگیه‌وندی ؛ نويسنده:سجاد زنگیه‌وندی ؛ ويراستار:مهسا قلی‌زاده‌تکله - جنگل،جاودانه - 178 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 3000 نسخه - 150000 ریال - 8 -842-316-600-978 انتخاب
2- Fast bank (EPT): بانک جامع سوالات آزمون EPT ادوار گذشته
نويسنده:مهرداد زنگیه‌وندی ؛ ويراستار:دانیال جعفرنیا - جنگل،جاودانه - 482 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1500 نسخه - 400000 ریال - 2 -790-316-600-978 انتخاب
3- Fast grammar: گرامر جامع آزمون های زبان
نويسنده:مهرداد زنگیه‌وندی - جنگل،جاودانه - 282 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1398 - 3000 نسخه - 630000 ریال - 8 -657-316-600-978 انتخاب
4- FastVocab (EPT) واژگان جامع شامل: لغات کتاب‌های 504، اسنشل تافل و 1100 واژه مبتنی بر روش یادگیری پایدار لاینتر ...
نويسنده:مهرداد زنگیه‌وندی ؛ ويراستار:سجاد زنگیه‌وندی ؛ ويراستار:فرزام رزمگیر - جنگل،جاودانه - 346 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 3000 نسخه - 225000 ریال - 8 -756-316-600-978 انتخاب
5- Fast reading (MA, PhD): درک مطلب جامع آزمون‌های زبان ارشد و دکتری
نويسنده:مهرداد زنگیه‌وندی ؛ نويسنده:سجاد زنگینه‌وندی - جنگل،جاودانه - 220 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 1000 نسخه - 580000 ریال - 7 -852-316-600-978 انتخاب
6- Fast grammar: گرامر جامع آزمون های زبان
نويسنده:مهرداد زنگیه‌وندی - جنگل،جاودانه - 282 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 3000 نسخه - 220000 ریال - 8 -657-316-600-978 انتخاب
7- درک مطلب جامع آزمون‌های زبان = Fast reading
نويسنده:مهرداد زنگیه‌وندی - جنگل،جاودانه - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 2 -592-316-600-978 انتخاب
8- Fast bank (EPT): بانک جامع سوالات آزمون EPT ادوار گذشته
نويسنده:مهرداد زنگیه‌وندی ؛ ويراستار:دانیال جعفرنیا - جنگل،جاودانه - 474 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 2000 نسخه - 420000 ریال - 2 -790-316-600-978 انتخاب
9- Fast Vocab (EPT) واژگان جامع شامل: لغات کتاب‌های 504، اسنشل تافل و 1100 واژه مبتنی بر روش یادگیری پایدار لاینتر ...
نويسنده:مهرداد زنگیه‌وندی ؛ ويراستار:سجاد زنگیه‌وندی ؛ ويراستار:فرزام رزمگیر - جنگل،جاودانه - 348 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1398 - 2000 نسخه - 630000 ریال - 8 -756-316-600-978 انتخاب
10- بانک جامع سوالات آزمون EPT ادوار گذشته = Fast bank (EPT)
نويسنده:مهرداد زنگیه‌وندی - جنگل،جاودانه - 184 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2000 نسخه - 200000 ریال - 0 -864-316-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4