لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(17)
چاپ مجدد (19)
تالیف (36)
ترجمه (0)
تهران (36)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (11)

تعداد یافت شده (36) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- FastVocab (EPT) واژگان جامع شامل: لغات کتاب‌های 504، اسنشل تافل و 1100 واژه مبتنی بر روش یادگیری پایدار لاینتر ...
نويسنده:مهرداد زنگیه‌وندی ؛ ويراستار:سجاد زنگیه‌وندی ؛ ويراستار:فرزام رزمگیر - جنگل،جاودانه - 346 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 3000 نسخه - 225000 ریال - 8 -756-316-600-978 انتخاب
2- Fast Vocab (EPT) واژگان جامع شامل: لغات کتاب‌های 504، اسنشل تافل و 1100 واژه مبتنی بر روش یادگیری پایدار لاینتر ...
نويسنده:مهرداد زنگیه‌وندی ؛ ويراستار:سجاد زنگیه‌وندی ؛ ويراستار:فرزام رزمگیر - جنگل،جاودانه - 346 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 1500 نسخه - 690000 ریال - 8 -756-316-600-978 انتخاب
3- Fast grammar گرامر جامع آزمون‌های زبان
نويسنده:مهرداد زنگیه‌وندی - جنگل،جاودانه - 218 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 230000 ریال - 0 -567-316-600-978 انتخاب
4- Fast reading (EPT, MSRT, MHLE, ...): درک مطلب جامع آزمون‌های زبان
نويسنده:مهرداد زنگیه‌وندی ؛ نويسنده:سجاد زنگیه‌وندی ؛ ويراستار:مهسا قلی‌زاده‌تکله - جنگل،جاودانه - 178 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 3000 نسخه - 150000 ریال - 8 -842-316-600-978 انتخاب
5- Fast grammar lite: مرور شب امتحان
نويسنده:مهرداد زنگیه‌وندی - جنگل،جاودانه - 184 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1398 - 1200 نسخه - 550000 ریال - 5 -033-238-622-978 انتخاب
6- درک مطلب جامع آزمون‌های زبان = Fast reading
نويسنده:مهرداد زنگیه‌وندی - جنگل،جاودانه - 132 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 2 -592-316-600-978 انتخاب
7- درک مطلب جامع آزمون‌های زبان = Fast reading
نويسنده:مهرداد زنگیه‌وندی - جنگل،جاودانه - 122 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 2 -592-316-600-978 انتخاب
8- درک مطلب جامع آزمون‌های زبان = Fast reading
نويسنده:مهرداد زنگیه‌وندی - جنگل،جاودانه - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 2 -592-316-600-978 انتخاب
9- بانک جامع سوالات آزمون EPT ادوار گذشته = Fast bank (EPT)
نويسنده:مهرداد زنگیه‌وندی ؛ ويراستار:دانیال جعفرنیا - جنگل،جاودانه - 392 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 360000 ریال - 2 -716-316-600-978 انتخاب
10- Fast Vocab (EPT) واژگان جامع شامل: لغات کتاب‌های 504، اسنشل تافل و 1100 واژه مبتنی بر روش یادگیری پایدار لاینتر ...
نويسنده:مهرداد زنگیه‌وندی ؛ ويراستار:سجاد زنگیه‌وندی ؛ ويراستار:فرزام رزمگیر - جنگل،جاودانه - 346 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 2500 نسخه - 350000 ریال - 8 -756-316-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4