لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(17)
چاپ مجدد (24)
تالیف (41)
ترجمه (0)
تهران (41)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (13)

تعداد یافت شده (41) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- درک مطلب جامع آزمون‌های زبان = Fast reading
نويسنده:مهرداد زنگیه‌وندی - جنگل،جاودانه - 122 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 2 -592-316-600-978 انتخاب
2- Fast grammar: گرامر جامع آزمون های زبان
نويسنده:مهرداد زنگیه‌وندی - جنگل،جاودانه - 278 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1399 - 4000 نسخه - 600000 ریال - 8 -657-316-600-978 انتخاب
3- Fast Vocab (EPT) واژگان جامع شامل: لغات کتاب‌های 504، اسنشل تافل و 1100 واژه مبتنی بر روش یادگیری پایدار لاینتر ...
نويسنده:مهرداد زنگیه‌وندی ؛ ويراستار:سجاد زنگیه‌وندی ؛ ويراستار:فرزام رزمگیر - جنگل،جاودانه - 346 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 1500 نسخه - 690000 ریال - 8 -756-316-600-978 انتخاب
4- Fast grammar: گرامر جامع آزمون های زبان
نويسنده:مهرداد زنگیه‌وندی - جنگل،جاودانه - 282 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 8 -657-316-600-978 انتخاب
5- بانک جامع سوالات آزمون EPT ادوار گذشته = Fast bank (EPT)
نويسنده:مهرداد زنگیه‌وندی ؛ ويراستار:دانیال جعفرنیا - جنگل،جاودانه - 392 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 360000 ریال - 2 -716-316-600-978 انتخاب
6- Fast Bank (EPT): بانک جامع سوالات آزمون EPT ادوار گذشته ‬‬
نويسنده:مهرداد زنگیه‌وندی ؛ ويراستار:دانیال جعفرنیا - جنگل،جاودانه - 338 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 320000 ریال - 4 -642-316-600-978 انتخاب
7- Fast bank (EPT): بانک جامع سوالات آزمون EPT ادوار گذشته
نويسنده:مهرداد زنگیه‌وندی ؛ ويراستار:دانیال جعفرنیا - جنگل،جاودانه - 480 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 2000 نسخه - 360000 ریال - 2 -790-316-600-978 انتخاب
8- Fast Vocab (EPT) واژگان جامع شامل: لغات کتاب‌های 504، اسنشل تافل و 1100 واژه مبتنی بر روش یادگیری پایدار لاینتر ...
نويسنده:مهرداد زنگیه‌وندی ؛ ويراستار:سجاد زنگیه‌وندی ؛ ويراستار:فرزام رزمگیر - جنگل،جاودانه - 346 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1398 - 1100 نسخه - 690000 ریال - 8 -756-316-600-978 انتخاب
9- آموزش سریع مکالمه زبان انگلیسی با متد نصرت نوین
نويسنده:امیرحمزه غلامی ؛ ويراستار:مهرداد زنگیه‌وندی ؛ ويراستار:الهام غلامی - جنگل،جاودانه - 136 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 2000 نسخه - 160000 ریال - 5 -281-316-600-978 انتخاب
10- Fast reading (MA, PhD) درک مطلب جامع آزمون‌های زبان ارشد و دکتری
نويسنده:مهرداد زنگیه‌وندی ؛ نويسنده:سجاد زنگینه‌وندی - جنگل،جاودانه - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1500 نسخه - 190000 ریال - 7 -852-316-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5