لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(17)
چاپ مجدد (19)
تالیف (36)
ترجمه (0)
تهران (36)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (11)

تعداد یافت شده (36) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- Fast Bank (EPT): بانک جامع سوالات آزمون EPT ادوار گذشته ‬‬
نويسنده:مهرداد زنگیه‌وندی ؛ ويراستار:دانیال جعفرنیا - جنگل،جاودانه - 338 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 320000 ریال - 4 -642-316-600-978 انتخاب
2- Fast bank (EPT): بانک جامع سوالات آزمون EPT ادوار گذشته
نويسنده:مهرداد زنگیه‌وندی ؛ ويراستار:دانیال جعفرنیا - جنگل،جاودانه - 480 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 2000 نسخه - 360000 ریال - 2 -790-316-600-978 انتخاب
3- آموزش سریع مکالمه زبان انگلیسی با متد نصرت نوین
نويسنده:امیرحمزه غلامی ؛ ويراستار:مهرداد زنگیه‌وندی ؛ ويراستار:الهام غلامی - جنگل،جاودانه - 136 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 3000 نسخه - 160000 ریال - 5 -281-316-600-978 انتخاب
4- Fast grammar گرامر جامع آزمون‌های زبان
نويسنده:مهرداد زنگیه‌وندی - جنگل،جاودانه - 218 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 230000 ریال - 0 -567-316-600-978 انتخاب
5- Fast vocab (basic): لغات دوره متوسطه
نويسنده:مهرداد زنگیه‌وندی ؛ نويسنده:مهسا قلی‌زاده‌تکله - جنگل،جاودانه - 282 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 380000 ریال - 4 -056-238-622-978 انتخاب
6- Fast grammar: گرامر جامع آزمون های زبان
نويسنده:مهرداد زنگیه‌وندی - جنگل،جاودانه - 280 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1397 - 4000 نسخه - 290000 ریال - 8 -657-316-600-978 انتخاب
7- Fast grammar: گرامر جامع آزمون های زبان
نويسنده:مهرداد زنگیه‌وندی - جنگل،جاودانه - 282 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1398 - 3000 نسخه - 630000 ریال - 8 -657-316-600-978 انتخاب
8- Fast reading (MA, PhD): درک مطلب جامع آزمون‌های زبان ارشد و دکتری
نويسنده:مهرداد زنگیه‌وندی ؛ نويسنده:سجاد زنگینه‌وندی - جنگل،جاودانه - 220 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 1000 نسخه - 580000 ریال - 7 -852-316-600-978 انتخاب
9- Fast bank (EPT(: بانک جامع سوالات EPT ادوار گذشته
نويسنده:مهرداد زنگیه‌وندی - جنگل،جاودانه - 360 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 2200 نسخه - 700000 ریال - 5 -017-238-622-978 انتخاب
10- ۵۰۴ واژه ضروری مبتنی بر روش یادگیری پایدار لایتنر
نويسنده:مهرداد زنگیه‌وندی ؛ نويسنده:محمدرضا ربیعی - جنگل - 400 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2000 نسخه - 270000 ریال - 6 -862-316-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4