لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(14)
چاپ مجدد (9)
تالیف (23)
ترجمه (0)
تهران (12)
شهرستان (11)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (23) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پاییز بی‌مهر
نويسنده:میترا شیرانلی ؛ نويسنده:شهلا خودی‌زاده - آئی ‌سا - 404 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 280000 ریال - 8 -3-99195-622-978 انتخاب
2- با تو، دنیا مال من است ...
نويسنده:شهلا خودی‌زاده ؛ ويراستار:میترا شیرانلی - آئی ‌سا - 448 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 500 نسخه - 320000 ریال - 5 -4-99195-622-978 انتخاب
3- ماه تی‌تی
نويسنده:آزاده عزیزان‌آبکنار ؛ ويراستار:شهلا خودی‌زاده - آئی ‌سا - 458 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 650000 ریال - 7 -1-95194-622-978 انتخاب
4- شب ماه
نويسنده:شهلا خودی‌زاده ؛ ويراستار:س. مهربانی - نشر علی - 962 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 900000 ریال - 1 -357-193-964-978 انتخاب
5- من و آغوش تو
نويسنده:شهلا خودی‌زاده ؛ ويراستار:میترا شیرانلی - آئی ‌سا - 400 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 650000 ریال - 2 -08-6462-622-978 انتخاب
6- لاله‌های واژگون
نويسنده:شهلا خودی‌زاده ؛ ويراستار:مینا موسوی - آئی ‌سا - 600 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 500 نسخه - 500000 ریال - 2 -5-99195-622-978 انتخاب
7- پاییز بی‌مهر
نويسنده:میترا شیرانلی ؛ نويسنده:شهلا خودی‌زاده - آئی ‌سا - 400 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 500 نسخه - 280000 ریال - 8 -3-99195-622-978 انتخاب
8- پاییز بی‌مهر
نويسنده:میترا شیرانلی ؛ نويسنده:شهلا خودی‌زاده - پرسمان - 400 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 2000 نسخه - 180000 ریال - 0 -145-187-600-978 انتخاب
9- پاییز بی‌مهر
نويسنده:میترا شیرانلی ؛ نويسنده:شهلا خودی‌زاده - آئی ‌سا - 404 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 500 نسخه - 280000 ریال - 8 -3-99195-622-978 انتخاب
10- پاییز بی‌مهر
نويسنده:میترا شیرانلی ؛ نويسنده:شهلا خودی‌زاده - پرسمان - 404 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 2000 نسخه - 180000 ریال - 0 -145-187-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3