لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (4)
تالیف (0)
ترجمه (12)
تهران (12)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (12)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (12) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- هنوز نفهمیدی به این می‌گویند کتاب؟
نويسنده:لین اسمیت ؛ مترجم:ساناز آیتی - پرتقال - 32 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 190000 ریال - 1 -524-462-600-978 انتخاب
2- هنوز نفهمیدی به این می‌گویند کتاب؟
نويسنده:لین اسمیت ؛ مترجم:ساناز آیتی - پرتقال - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 1000 نسخه - 190000 ریال - 1 -524-462-600-978 انتخاب
3- به این می‌گویند کتاب!
نويسنده:لین اسمیت ؛ مترجم:ساناز آیتی - پرتقال - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 8 -525-462-600-978 انتخاب
4- به این می‌گویند کتاب!
نويسنده:لین اسمیت ؛ مترجم:ساناز آیتی - پرتقال - 24 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 150000 ریال - 8 -525-462-600-978 انتخاب
5- مشکل زرافه‌ای
نويسنده:جوری جان ؛ مترجم:آناهیتا حضرتی‌کیاوندانی ؛ تصويرگر:لین اسمیت - پرتقال - 34 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 190000 ریال - 8 -468-462-600-978 انتخاب
6- پنگوئن غرغرو
نويسنده:جوری جان ؛ مترجم:فاطمه حقی‌ناوند ؛ ويراستار:پروانه خدابنده‌لو - بین‌المللی گاج - 32 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 2020 نسخه - 250000 ریال - 2 -810-359-600-978 انتخاب
7- ماجرای یک روز آفتابی
نويسنده:لین اسمیت ؛ مترجم:سارا عاشوری - پرتقال - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 1 -256-462-600-978 انتخاب
8- ماجرای یک روز آفتابی
نويسنده:لین اسمیت ؛ مترجم:سارا عاشوری - پرتقال - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 150000 ریال - 1 -256-462-600-978 انتخاب
9- بابابزرگ سبز من
نويسنده:لین اسمیت ؛ مترجم:مینا پورشعبانی ؛ ويراستار:حسام سبحانی‌طهرانی - میچکا - 36 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 120000 ریال - 5 -94-7082-964-978 انتخاب
10- بابابزرگ سبز من
نويسنده:لین اسمیت ؛ مترجم:مینا پورشعبانی ؛ ويراستار:حسام سبحانی‌طهرانی - مبتکران - 36 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 2000 نسخه - 85000 ریال - 7 -2281-07-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2