لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(17)
چاپ مجدد (25)
تالیف (0)
ترجمه (42)
تهران (42)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (42) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تئوری انتخاب: روانشناسی جدید در آزادی فردی
نويسنده:ویلیام گلسر ؛ مترجم:نورالدین رحمانیان ؛ ويراستار:رویا رضائیان - آشیان - 432 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1396 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 4 -23-7518-964 انتخاب
2- لوی استروس (قدم اول)
نويسنده:بوریس وایزمن ؛ مترجم:نورالدین رحمانیان ؛ نقاش:جودی گراوز - پردیس دانش - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1100 نسخه - 65000 ریال - 4 -61-2509-964-978 انتخاب
3- تئوری انتخاب: روانشناسی جدید در آزادی فردی
نويسنده:ویلیام گلسر ؛ مترجم:نورالدین رحمانیان ؛ ويراستار:رویا رضائیان - آشیان - 432 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 1000 نسخه - 78000 ریال - 4 -23-7518-964 انتخاب
4- روان‌شناسی: قدم اول
نويسنده:نایجل بنسون ؛ مترجم:نورالدین رحمانیان - شیرازه - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 2200 نسخه - 12000 ریال - 2 -80-6578-964 انتخاب
5- تئوری انتخاب: روانشناسی جدید در آزادی فردی
نويسنده:ویلیام گلسر ؛ مترجم:نورالدین رحمانیان ؛ ويراستار:رویا رضائیان - آشیان - 432 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1394 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 4 -23-7518-964 انتخاب
6- لوی استروس (قدم اول)
نويسنده:بوریس وایزمن ؛ مترجم:نورالدین رحمانیان ؛ نقاش:جودی گراوز - شیرازه - 174 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 2200 نسخه - 9000 ریال - 5 -36-6578-964 انتخاب
7- تئوری انتخاب: روانشناسی جدید در آزادی فردی
نويسنده:ویلیام گلسر ؛ مترجم:نورالدین رحمانیان ؛ ويراستار:رویا رضائیان - آشیان - 432 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 1000 نسخه - 95000 ریال - 4 -23-7518-964 انتخاب
8- شاید برای شما هم اتفاق بیافتد: داستان کسانی که بیشتر می‌خواستند
نويسنده:جوهان‌کریستف آرنولد ؛ مترجم:نورالدین رحمانیان - سرایش - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1100 نسخه - 70000 ریال - 9 -20-9997-964-978 انتخاب
9- روانشناسی رشد
نويسنده:علی‌اکبر شعاری‌نژاد ؛ مترجم:نورالدین رحمانیان - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 632 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1367 - 3300 نسخه - 1100 ریال - انتخاب
10- روان‌شناسی: قدم اول
نويسنده:نایجل بنسون ؛ مترجم:نورالدین رحمانیان - پردیس دانش - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2200 نسخه - 35000 ریال - 8 -15-5711-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5