لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (2)
تالیف (0)
ترجمه (9)
تهران (9)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (9)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (9) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- باستر خرگوشه عاشق خواندن است
نويسنده:پیتر بنتلی ؛ مترجم:فرمهر منجزی ؛ ويراستار:حسام سبحانی‌طهرانی - میچکا - 28 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 200000 ریال - 6 -22-6721-622-978 انتخاب
2- باستر خرگوشک عاشق یاد گرفتنه
نويسنده:پیتر بنتلی ؛ مترجم:رضی هیرمندی ؛ تصويرگر:دبورا ملمون - چکه - 28 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 110000 ریال - 5 -70-7216-600-978 انتخاب
3- باستر خرگوشک عاشق نوشتنه
نويسنده:پیتر بنتلی ؛ مترجم:رضی هیرمندی ؛ تصويرگر:دبورا ملمون - چکه - 28 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 2000 نسخه - 70000 ریال - 2 -71-7216-600-978 انتخاب
4- باستر خرگوشه عاشق یاد گرفتن است
نويسنده:پیتر بنتلی ؛ مترجم:فرمهر منجزی ؛ ويراستار:حسام سبحانی‌طهرانی - مبتکران - 28 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 2000 نسخه - 80000 ریال - 9 -2302-07-964-978 انتخاب
5- باستر خرگوشه عاشق نوشتن است
نويسنده:پیتر بنتلی ؛ مترجم:فرمهر منجزی ؛ ويراستار:حسام سبحانی‌طهرانی - مبتکران - 28 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 2000 نسخه - 80000 ریال - 2 -2301-07-964-978 انتخاب
6- باستر خرگوشک عاشق یاد گرفتنه
نويسنده:پیتر بنتلی ؛ مترجم:رضی هیرمندی ؛ تصويرگر:دبورا ملمون - چکه - 28 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 2000 نسخه - 70000 ریال - 5 -70-7216-600-978 انتخاب
7- باستر خرگوشک عاشق نوشتنه
نويسنده:پیتر بنتلی ؛ مترجم:رضی هیرمندی ؛ تصويرگر:دبورا ملمون - چکه - 28 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 110000 ریال - 2 -71-7216-600-978 انتخاب
8- باستر خرگوشه عاشق یاد گرفتن است
نويسنده:پیتر بنتلی ؛ مترجم:فرمهر منجزی ؛ ويراستار:حسام سبحانی‌طهرانی - میچکا - 28 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 200000 ریال - 9 -21-6721-622-978 انتخاب
9- باستر خرگوشه عاشق نوشتن است
نويسنده:پیتر بنتلی ؛ مترجم:فرمهر منجزی ؛ ويراستار:حسام سبحانی‌طهرانی - میچکا - 28 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 200000 ریال - 3 -23-6721-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1