لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (4)
تالیف (1)
ترجمه (14)
تهران (15)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (15)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (15) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اوهوی گربه‌ها
نويسنده:پیتر بنتلی ؛ مترجم:سیدنوید سیدعلی‌اکبر ؛ گرافيست:فائزه گرجی - چکه - 28 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1300 نسخه - 105000 ریال - 9 -008-377-600-978 انتخاب
2- باستر خرگوشک عاشق نوشتنه
نويسنده:پیتر بنتلی ؛ مترجم:رضی هیرمندی ؛ تصويرگر:دبورا ملمون - چکه - 28 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 2000 نسخه - 70000 ریال - 2 -71-7216-600-978 انتخاب
3- باستر خرگوشک عاشق کتاب خواندنه
نويسنده:پیتر بنتلی ؛ مترجم:رضی هیرمندی ؛ تصويرگر:دبورا ملمون - چکه - 28 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 2000 نسخه - 70000 ریال - 9 -72-7216-600-978 انتخاب
4- باستر خرگوشک عاشق نوشتنه
نويسنده:پیتر بنتلی ؛ مترجم:رضی هیرمندی ؛ تصويرگر:دبورا ملمون - چکه - 28 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 110000 ریال - 2 -71-7216-600-978 انتخاب
5- باستر خرگوشک عاشق یاد گرفتنه
نويسنده:پیتر بنتلی ؛ مترجم:رضی هیرمندی ؛ تصويرگر:دبورا ملمون - چکه - 28 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 2000 نسخه - 70000 ریال - 5 -70-7216-600-978 انتخاب
6- باستر خرگوشه عاشق کتاب خواندن است
نويسنده:پیتر بنتلی ؛ مترجم:فرمهر منجزی ؛ ويراستار:حسام سبحانی‌طهرانی - مبتکران - 28 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 2000 نسخه - 80000 ریال - 4 -2282-07-964-978 انتخاب
7- باستر خرگوشک عاشق کتاب خواندنه
نويسنده:پیتر بنتلی ؛ مترجم:رضی هیرمندی ؛ تصويرگر:دبورا ملمون - چکه - 28 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 110000 ریال - 9 -72-7216-600-978 انتخاب
8- اوهوی گربه‌ها
نويسنده:پیتر بنتلی ؛ مترجم:سیدنوید سیدعلی‌اکبر ؛ تصويرگر:جیم فیلد - چکه - 28 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 2000 نسخه - 80000 ریال - 9 -008-377-600-978 انتخاب
9- باستر خرگوشه عاشق نوشتن است
نويسنده:پیتر بنتلی ؛ مترجم:فرمهر منجزی ؛ ويراستار:حسام سبحانی‌طهرانی - مبتکران - 28 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 2000 نسخه - 80000 ریال - 2 -2301-07-964-978 انتخاب
10- باستر خرگوشه عاشق نوشتن است
نويسنده:پیتر بنتلی ؛ مترجم:فرمهر منجزی ؛ ويراستار:حسام سبحانی‌طهرانی - میچکا - 28 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 200000 ریال - 3 -23-6721-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2